1406. Omkr. 10. august.


Marquard Hoppe køber fire bodesteder i Falsterbo af Martin Ram.

Tekst efter nil

Tekst

Marquardus Hoppe emit a Martino Ram cum consensu suorum proximorum quatuor loca bodalia in Falsterbode inter bodas carnificum situata que premissa quatuor loca bodalia dictus Martinus seu eius frater Iohannes Ram reemere possunt pro tricentis et triginta marcis denariorum quandocumque uoluit.

Oversættelse

Marquard Hoppe købte fire bodesteder i Falsterbo blandt slagternes boder af Martin Ram med samtykke af hans nærmeste, hvilke fornævnte fire bodesteder nævnte Martin eller hans broder Johan Ram kan købe tilbage for 330 mark penge, når som helst han ville.