1406. 14. august. Lundenæs


Kong Erik 7. af Pommern tildømmer efter kendelse på rettertinget kronen og Danmarks konger alle forstrande i Danmark.

Tekst efter A:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini mcd sexto uigilia assumpcionis beate uirginis Lundænæs in placito nostro iusticiario per nobiles uiros et discretos dominum Eskillum episcopum Ripensem Petrum Nicolai de Agard Johannem Nicolai de Awendsberg Ericum Nicolai Johannem Scram Jacobum Calff militis Nicolaum Thome Esgerum Thome Nicolaum Eysun Lange Krach Johannem Lawessun de Staby ac alios plures fidedignos ipsi placito presidentes . ex legisterio nostro et antiqua prescripcione compertum est et sententialiter diffinitum omnes ripas maritimas dictas forstrander quocumque infra Daciam sitas nobis et[1] corone nostre Dacie legittime pertinere nec alicui homini licitum esse sine consenssu[2] nostro et regum Dacie qui pro tempore fuerint. in ipsis ripis dictis forstrand domos uel edificia construere uel auferre unde nobis dictas forstrande adiudicamus per presentes libere et perpetue possidendas inhibentes firmiter sub optentu gracie nostre ne quis aliqua edificia in ipsis premissis ripis nostris inponere presumat absque nostra uoluntate et consensu. set si quid in ipsis iam de facto edificauerint sine omni dilacione faciant amoueri prout graciam nostram dilexerint inoffensam ♦ Datum die et loco quibus supra nostro ad causas sub sigillo teste Johanne Swensun Bryms iusticiario nostro\

1. et] tilf. o.l. A. 2. consenssu] consenssu consensu ved linieskifte A. .

Oversættelse

Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges og Norges rigers, de venders og goters konge og pommersk hertug, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. I skal vide, at i det Herrens år 1406 dagen før Vor Frues himmelfartsdag på vort retterting i Lundenæs er det ved de velbyrdige og gode mænd hr. Eskil, biskop af Ribe, Peder Nielsen af Ågård, Jens Nielsen af Aunsbjerg, Erik Nielsen, Jens Skram, Jakob Kalf, riddere, Niels Thomsen, Esger Thomsen, Niels Eisen, Lange Krag, Jens Lavesen af Staby og mange andre troværdige mænd, som præsiderede på dette ting, ifølge vor lov og gammel hævd bragt til vished og ved slutdom afgjort, at alle strandbredder, kaldet forstrande, overalt i Danmark lovligt tilhører os og vort Danmarks krone, og at det ikke er noget menneske tilladt uden vort og den til enhver given tid værende Danmarks konges samtykke at opføre eller fjerne huse eller bygninger på disse strandbredder, kaldet forstrand. Derfor tildømmer vi med dette brev os nævnte forstrande til fri og evig besiddelse, idet vi strengt forbyder under vor nådes fortabelse, at nogen formaster sig til uden vor vilje og samtykke at opføre bygninger på disse vore ovennævnte strande, men hvis man allerede faktisk har bygget noget på disse, så skal man uden al forhaling lade det fjerne, såfremt man ønsker vor nåde ubeskåret. Givet ovennævnte dag og sted under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.