1406. 14. august. Lundenæs


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at hr. Peder af Hodde, og hr. Troels, kannik og kantor i Ribe, på rettertinget henholdsvis har solgt grundstykker og enge ved Nørholm, Udmarksenge, i Oderstorp, i Hoddevig og gården Kviksbæk til dronning Margrete.

Tekst efter A:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Noruegie Slauorum[1] Gothorumque rex et dux Pomeranensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini mcd sexto uigilia assumpcionis beate uirginis Lundenæs in placito nostro iusticiario coram. nobilibus uiris et discretis dominis Eskillo Ripensi episcopo Petro Nicolai de Agarth Iohanne Nicolai de Awendzbergh Erico Nicolai Iacobo. Kalff. Iohanne Skraam militibus. Esgero Thome Nicolao. Thome. Nicolao Eyssun Iohanne Lawessun de. Staby lange. Kragh Trendekop et aliis pluribus fidedignis in multitudine copiosa. ipsi placito presidentibus constituti. infrascripti dominus Petrus. de Hoddy. sacerdos. cum uoluntate et consensu. episcopi Ripensis. prepositi et tocius capituli ibidem fundos. et prata duorum plaustrorum feni et in uallo et suburbio Nørholm sita item prata Vtmarkes. æng. xiiiicim plaustrorum item. agros. x. solidos terrarum in campo. Oderstorp ex parte ecclesie Hoddy. item prata. sex plaustrorum feni dicta Hoddewik eciam ex parte ecclesie item omne ius. quod ecclesia Tistorp et Hoddy si quod. in premissis habuerunt. item omne ius si quod idem dominus Petrus personaliter. habuit. item dominus Trugillus canonicus et cantor Ripensis secundum consensum. et uoluntatem domini Eskilli Ripensis episcopi. et tocius sui capituli. bona infrascripta uidelicet curiam Quiksbek de xii oris terrarum in semine item. xxx plaustrorum feni prata inter Kifuæ et Nørreholm item. dam et damsband. molendini Nørreholm cum pratis. x. plaustrorum feni ibidem circumquaque. sitis cum omni plenitudine. iuris capituli predicti si quod. in premissis habuit ex parte tocius capituli et consensu cum omnibus et singulis dictorum bonorum adiacenciis. nullis demptis quocumque censeantur. nomine illustrissime domine. domine Margarete regine. Dacie Suecie et Noruegie domine. et matri nostre carissime pro pleno precio et sufficienti recompensa ad uoluntatem. eorum actu. iam habitis et perceptis nil. inde restanti scotauerunt ingremiauerunt et ad manus tradiderunt iure perpetuo possidenda. nil. sibi successoribus uel heredibus suis iuris ecclesiastici uel ciuilis in premissis quomodolibet reseruato obligantes se successores et heredes. suos. ipsi domine regine Margarete heredibus et successoribus suis dicta bona uniuersa et singula cum uniuersis suis adiacenciis apropriare. et disbrigare ab impeticione quorumqumque ♦ Datum anno. die et loco supradictis nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Suenssun Bryms iusticiario nostro\

1. Slauorum] Sclauorum Aa .

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters og hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev, hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1406 på dagen før den hellige jomfrus himmelfart har på vort retterting i Lundenæs i nærværelse af de velbyrdige mænd og gode herrer Eskil, biskop af Ribe, Peder Nielsen til Ågård, Jens Nielsen til Aunsbjerg, Erik Nielsen, Jakob Kalf, Jens Skram, riddere Esger Thomsen, Niels Thomsen, Niels Eisen, Jens Lavesen til Staby, Lange Krag, Trendekop og flere andre troværdige mænd i talrig mængde, som førte forsædet på tinget, nedenfor anførte mænd hr. Peder til Hodde, præst, med billigelse og samtykke af bispen i Ribe og provsten og hele kapitlet sammesteds skødet, tilskødet og overdraget til evig og retmæssig besiddelse den højbårne frue, fru Margrete, dronning af Danmark, Sverige og Norge, vor kæreste frue og moder, grundstykker og enge til to læs hø, beliggende på voldterrænet og ved bebyggelsen foran Nørholm, fremdeles engene Udmarkseng på 14 læs, fremdeles marker på 10 ørtugs land i Oderstorp bymark på kirken i Hoddes vegne, fremdeles enge til 6 læs hø, kaldet Hoddevig, ligeledes på kirkens vegne, fremdeles alle de rettigheder, som kirken i Tistrup og Hodde havde, dersom den havde nogen i foran anførte, fremdeles alle rettigheder, dersom samme hr. Peder personligt havde nogen, og fremdeles har hr. Troels, kannik og kantor i Ribe, efter samtykke og billigelse af hr. Eskil, biskop i Ribe til den højbårne frue, fru Margrete, dronning af Danmark, Sverige og Norge, vor kæreste frue og moder, skødet, tilskødet og overdraget til evig og retmæssig besiddelse nedennævnte gods, nemlig gården Kviksbæk på 12 øre jord i udsæd, fremdeles enge til 30 læs hø mellem Kvie og Nørholm, fremdeles dam og damsband til Nørholm mølle med enge til 10 læs hø, beliggende rundt omkring sammesteds med førnævnte kapitels fulde rettigheder, dersom de har haft nogle i foran anførte, på hele kapitlets vegne og med dets billigelse tillige med alle og ethvert af nævnte godsers tilliggender uden nogen undtagelse, med hvilket navn de end kan nævnes. (Og de har overdraget godserne) for fuld pris fyldestgørende erstatning, som de allerede virkeligt har fået og modtaget i overensstemmelse med deres ønske, uden at der er noget til rest. De har ikke forbeholdt sig selv, deres efterfølgere og arvinger nogen som helst kirkelige eller borgerlige rettigheder i foran anførte, idet de forpligter sig selv, deres efterfølgere og arvinger til over for fru dronning Margrete, hendes arvinger og efterfølgere at hjemle og fritage nævnte godser, hvert og et, tilligemed alle deres tilliggender fra påkrav fra hvem som helst. Givet ovennævnte år, dag og sted under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.