1406. 22. august. Lundenæs


Kong Erik 7. af Pommern tildømmer Kristian Pedersen gods i Lønne, Arnager og Hovstrup.

Tekst efter A:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Suecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Ex quo lator presencium Cristernus Petri in placito nostro iusticiario per apertas litteras[a] satis docuit et probauit bona uidelicet terras et prata in campis Lyny Arnagær et Huxstorp ac alibi sibi iusto inpigneracionis titulo fore ueraciter aduolutas nec umquam per ipsum alicui alienatas unde nos sibi dicta bona secundum requisicionem litterarum suarum super hiis confectarum adiudicamus per presentes libere possidenda ♦ Inhibemus firmiter ne quis se de dictis bonis contra suam uoluntatem aliqualiter intromittat prout graciam nostram dilexerit inoffensam ♦ Datum Lundenæs anno domini mcd sexto octaua[1] assumpcionis beate uirginis nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Suenonis Bryms\

1. octaua] med c rettet fra s A.
a. litteras] .

Oversættelse

Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de venders og goters konge og hertug af Pommern, til alle, der ser dette brev, hilsen evindeligt med Gud. Eftersom nærværende brev viser Kristian Pedersen på vort retterting ved et åbent brev tilstrækkeligt har vist og godtgjort, at gods, nemlig jorde og enge på Lønne, Arnager og Hovstrup marker og andetsteds med sandhed er kommet i hans besiddelse ved retmæssig pantsætnings adkomst og ingensinde af ham er afhændet til nogen anden, tildømmer vi ham med dette brev nævnte gods efter hans derom opsatte brevs begæring til frit at besidde. Vi forbyder strengt, at nogen på nogen måde må befatte sig med nævnte gods mod hans vilje, såfremt han ønsker vor nåde ukrænket. Givet på Lundenæs i det Herrens år 1406 på ottendedagen efter den hellige jomfrus himmelfart under vort rettertignssegl med Jens Svendsen Brims som vidne.