1406. 23. august. Holstebro


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at ridderen hr. Bjørn Svendsen af Blegind på rettertinget har skødet Uregård til dronning Margrete.

Tekst efter A:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini mcd sexto uigilia sancti Bartholomei Holtzetebro in placito nostro iusticiario. dominus Bero Swenssun de Bleghungia miles illustrissime domine domine Margarete dei gracia regine Dacie Swecie Noruegie etcetera domine et matri nostre carissime bona dicta Vrægard in Warthesysl sita cum uniuersis et singulis suis attinenciis agris[1] pratis pascuis humidis et siccis quocumque nomine censeantur nullis demptis quam quidem curiam de Esgero Thome in ipso placito prius legalitier euicit. pro pleno precio ad uoluntatem suam iam percepo nil restanti cum omni iure scotauit et assignauit iure perpetuo possidendam obligans se et heredes suos dicte domine regine Margarete et suis heredibus uel cui dicta bona dimittere uelit appropriare et disbrigare ab inpeticione quorumcumque ♦ Datum anno die et loco quibus supra nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swenonis Bryms iusticiario\

1. agris] herefter gennemstreget og underprikket pa...s(?) A.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters og hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev, hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1406 på dagen før sankt Bartholomæus' dag har hr. Bjørn Svendsen til Blegind, ridder, på vort retterting i Holstebro til den højbårne frue, fru Margrete, af Guds nåde dronning af Danmark, Sverige og Norge o.s.v., vor kæreste frue og moder med al ret skødet og overdraget til evig og retmæssig besiddelse godset Uregård i Vardesyssel med alle og ethvert af dets tilliggender, marker, enge, græsgange, vådt og tørt, med hvilket navn det end kan nævnes, uden nogen undtagelse, hvilken gård han tidligere på samme ting på lovlig vis erhvervede fra Esger Thomsen, for fuld pris, som han allerede havde modtaget efter sin vilje, og hvoraf intet var til rest, idet han forpligtede sig og sine arvinger til fornævnte fru dronning Margrete og hendes arvinger, eller hvem hun måtte ønske at overdrage nævnte gods til, at hjemle og fritage det for påkrav fra hvem som helst. Givet år dag og sted som ovenfor under vort rettertingssegl med justitiar Jens Svendsen Brims som vidne.