1406. 27. august. King's Lynn


Borgmester og borgerskab i Kings' Lynn giver John Brown fuldmagt til at forhandle med kong Erik 7. af Pommern om forskellige privilegier og friheder for engelske købmænd, og anmoder i den anledning de købmænd fra Kings' Lynn, som plejer at besøge de nævnte riger og egne i Preussen og Hansaen, om at være ham behjælpelig.

Tekst efter Aa

Tekst

Uniuersis et singulis Christi fidelibus ad quos presentes littere peruenerint nos maior et communitas uille de Lenne in Anglia salutaciones graciarum in domino permansuras ♦ Noueritis nos unanimi assensu et uoluntate ordinasse constituisse et in loco et in nomine nostris posuisse dilectum nobis Iohannem Broun nostrum comburgensem et mercatorem Lenne fidelem et legitimum attornatum et deputatum nostrum ad proficiendum pro nobis et nomine nostro erga serenissimum principem et magnificum dominum dominum Henricum[1] dei gracia Dacie Suecie et Norwegie regem propter diuersa priuilegia et libertates mercatoribus regni Anglie deodante per ipsum regem in suis regnis supradictis et dominiis concedenda supplicantes benigno tenore presencium uniuersis et singulis mercatoribus uille Lenne predicte diuersa loca regnorum predictorum ac diuersas partes de Prucia et Hansa frequentant<ibu>s[2] ut eidem deputato nostro in execucione premissorum intendentes sint consulentes et auxiliantes prout decet ♦ Et eciam contribuant tam ad nostres et expensas super premissis exequendis quam ad alia costagia et expensas in partibus Prucie et Hanse pro comodo et utilitate mercatorum Anglie facta et facienda sicut ceteri mercatores Anglie prout per litteras[a] patentes nobilissimi domini nostri Henrici dei gracia regis Anglie et Francie plenius specificatur ratum et gratum haberentur et habituri quicquid predictus deputatus noster nomine nostro fecerit seu duxerit faciendum in premissis ♦ In cuius rei testimonium sigillum nostrum commune presentibus est appensum ♦ Datum apud Lenne predictam xxviimo die mensis augusti anno domini m°ccccm° sexto et anno regni regis Henrici IIIIti post conquestum septimo.

1. Henricum] fejl for Ericum . 2. frequentant<ibu>s] frequentantes Aa.
a. litteras] kendes ikke.

Oversættelse

Til alle Kristi trofaste, som dette brev måtte nå, sender vi borgmester og borgerskab i King's Lynn i England hilsner, som vil have pagt i Herrens nåde. I skal vide, at vi med utvetydig tilslutning og vilje har bestemt, indsat og gjort til vor stedfortræder vor elskede medborger John Brown, købmand i King's Lynn, som vor trofaste og retmæssige befuldmægtigede og udsending til for os og på vores vegne at rejse til den højagtede fyrste og storslåede herre hr. Henrik af Guds nåde Danmarks, Sveriges og Norges konge, på grund af forskellige privilegier og friheder som gennem samme konge skal tilstås købmænd fra Englands rige i hans ovennævnte riger og besiddelser, idet vi med nærværende brevs velvillige ordlyd bønfalder alle købmænd i staden King's Lynn, som frekventerer de forskellige steder i førnævnte riger samt de forskellige dele af Preussen og Hansaen, om at de er samme vor udsending opmærksomme, betænksomme og behjælpelige, sådan som det sømmer sig. Og ligeledes at de bidrager såvel til vore folk og vore udgifter i forbindelse med udførelsen af det forudskikkede, som til andre omkostninger og udgifter således at de øvrige købmænd fra England, således som specificeres mere udførligt i vor herre Henrik af Guds nåde Englands og Frankrigs konges åbne brev, godkender og anerkender og vil godkende og anerkende, hvad end førnævnte vor udsending gør eller finder tilrådeligt at gøre. Til vidnesbyrd om denne sag er vort fælles segl vedhængt nærværende brev. Givet i førnævnte King's Lynn 27. august i det Herrens år 1406 og i det 7. år efter kong Henrik 4. erobring af riget.