1406. 30. august. Holstebro


Hr. Bjørn Svendsen meddeler bryden på gården Ure i Tistrup sogn, at han har vundet ham tilbage fra Esger Thomsen og nu sammen med gården har opladet og skødet ham til dronning Margrete og beder ham derfor adlyde hende og svare afgift til hende.

Tekst efter A:

Tekst

Iæc Byørn Swenssøn riddere helsær thic som som boor .i. Wræ. i Tistorpe sochn .i. Østerhæredh kærleghe meth gudh ♦ Oc [kun]gør[1] thic at iæc hauer thic .i. gen wunnet. aff Esge Thomessøn. oc hauer vpladet oc skøt høyboren førstynne myn nadhighe frue drotnyng Margretæ thic meth forde gardh. Wræ som thu nw wt .i. boor meth all then samme gardhs tilhørilsse. oc meth all ræt som iæc ther til hauer/ ♦ Ther foræ bether iæc thic at thu her æfter hører oc swarer forde myn nadheghe frue drotnyng Margretæ. eller hwem hwn thet befaler vpa syne weyne/ oc ængen annen. forthy at iæc hauer thic meth then forde gardh oc all hans tilliggelsse affhænt forde myn frue drotnyngen som fore er sacht. ♦ Ther foræ giff hænne. æller hwem hwn ther til sætter wpa synæ weynæ. hwat som then forde gardh schylder ♦ Oc til mere bewaring oc wissæn. her vm tha hauer iæc mit incigle thrycht på ryggen fore thettæ breff. ♦ Datum Holstebro anno domini millesimo quadringentesimo sexto. crastino decollacionis beati Iohannis baptiste

1. [kun]gør] hul i papiret, A.

Oversættelse

Jeg Bjørn Svendsen, ridder, hilser dig, som bor i Ure i Tistrup sogn i Øster herred, kærligt med Gud. Jeg bekendtgør for dig, at jeg har vundet dig tilbage fra Esger Thomsen, og at jeg har opladt og skødet dig til den højbårne fyrstinde, min nådige frue, dronning Margrete, sammen med den nævnte gård Ure, som du nu bor i, tillige med samme gårds tilliggende og med al den ret som jeg har dertil. Derfor beder jeg dig om, at du for fremtiden adlyder og svarer afgift til min nævnte nådige frue, dronning Margrete, eller hvem hun befaler på hendes vegne og ikke til nogen anden, eftersom jeg, som før sagt, har afhændet dig sammen med den nævnte gård og alt dens tilliggende til min fornævnte frue, dronningen. Derfor skal du give hende eller hvem, hun sætter dertil i sit sted, hvad den nævnte gård skal betale i afgift. Til yderligere bekræftelse herpå og sikkerhed herfor har jeg trykt mit segl på bagsiden af dette brev. Givet i Holstebro i det Herrens år 1406 dagen efter den dag, da sankt Johannes døber blev halshugget.