1406. 30. august. Roskilde


Jens Mortensen af Lundby erklærer at have lejet Roskilde sankt Clara klosters brydegård i Lundby for livstid samt et år derefter til sine arvinger mod en årlig afgift på tre pund korn.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Iohannes Martini de Lvndby salutem in domino ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri me a uenerabili conuentu monasterii sancte Clare Roskildis bona sua uidelicet unam curiam uillicalem in Lundby in Flakkebiærsheret sitam quam quidem curiam soror Cristina Iønsædater eiusdem monasterii ab ipso predicto suo conuentu habet in conductum pro tribus pund. annone bone et legalis bipertitim in siligine et ordeo tempestiue sibi Roskildis ante festum purificacionis beate uirginis persoluendis ad dies meos/ et heredibus meis ad unum annum post morten meam cum omnibus pertinenciis ipsorum bonorum humidis et siccis et siluis in Snesløf eisdem bonis attinentibus pro usibus meis libere ordinandam accipisse ♦ Item nullus suorum preuisorum siue nulla ipsarum monialium habeat potestatem supradicta bona reuocandi quam diu ego Iohannes Martini sibi annuatim satisfecero prout premittitur ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum presentibus est appensum/ ♦ Datum Roskildis anno domini mcd sexto crastino decollacionis sancti Iohannis baptiste

Oversættelse

Jens Mortensen af Lundby til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg til eget brug og fri rådighed har forpagtet for min levetid og for mine arvingers vedkommende for et år efter min død af det ærværdige sankt Clara klosters konvent i Roskilde noget gods, tilhørende det, nemlig en brydegård i Lundby i Flakkebjerg herred, hvilken gård søster Kristine Jensdatter i samme kloster har forpagtet af samme sit førnævnte konvent for tre pund godt og lovligt korn, som skal leveres det i to partier, i rug og byg, i Roskilde til rette tid før kyndelmisse, tillige med alle tilliggender til samme gods, vådt og tørt, og de skove i Sneslev, som tilhører samme gods. Fremdeles skal ingen af deres forstandere og ingen af samme søstre have magt til at tilbagekalde ovennævnte gods, så længe jeg Jens Mortensen årligt fyldestgør dem, således som det ovenfor er sagt. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år 1406 dagen efter Johannes døberens henrettelse.