1406. 31. august. Skive


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Torkil Myg og hans hustru Bodil og hendes søster Mette på rettertinget har skødet godset Vig til ridderen Mogens Munk på dronning Margretes vegne.

Tekst efter A:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Noruegie Swecie Slauorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini mcd sexto. tercia feria proxima post festum beati. Bartholomei constitutus Thorkillus. Myg cum uxore sua Botilde et Mette sorore eiusdem Skifuæ in placito nostro iusticiario coram nobilibus uiris et discretis Petro episcopo Burglanensi Iohanne Nicolai de Awentzbergh milite Nicolao Strangessun Stigoto. Munk Nicolao Krabbe. lange Kragh Tostone Ienssun Petro Ienssun et aliis. pluribus fidedignis in multitudine copiosa ipsi placito presidentibus domino Magno. Munk militi. ad manus et possessiones illustrissime domine. domine Margarete. dei gracia regine Dacie Swecie et Noruegie domine. et matris nostre carissime bona. Wigh dicta. et Wigsfang uidelicet sedecim curias in Thywth. sitas cum omnibus et singulis dictorum bonorum. adiacenciis uidelicet agris pratis siluis pascuis piscaturis molendinis. aquarum decursibus dammæ et damsband humidis et siccis nullis demptis quocumque censeantur. nomine. scotauit et ingremiauit ac. pro. pleno precio et sufficienti pecunia ad uoluntatem eorum iam perceptis nil. inde restanti mera uoluntate. assignauerunt iure perpetuo. possidenda nil. sibi uel heredibus suis iuris proprietatis uel dominii in premissis quomodolibet reseruato. item tamen. quod si corona. Dacie aliquid ius in premissis bonis prius habuit per huismodi scotacionem. in nichilo derogetur. ♦ Datum anno. die et loco. supradictis nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swenonis Bryms iusticiario nostro.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters og hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev, hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1406 på onsdagen næst efter den hellige Bartholomæus' fest fremstod Torkil Myg tillige med sin hustru Bodil og sammes søster Mette på vort retterting i Skive og i nærværelse af de velbyrdige og gode mænd Peder, biskop af Børglum, Jens Nielsen til Aunsbjerg, ridder, Niels Strangesen, Stig Munk, Niels Krabbe, Lange Krag, Toste Jensen, Peder Jensen og flere andre troværdige mænd i talrig mængde, som førte forsædet på tinget og skødede og tilskødede og overdrog til hr. Mogens Munk til den højbårne frue, fru Margretes, af Guds nåde dronning af Danmark, Norge og Sverige, vor kæreste frues og moders hånd og besiddelse godset Vig og Vigsfang, nemlig 16 gårde i Thy med alle og ethvert af nævnte gods' tilliggender, nemlig marker, enge, skove, græsgange, fiskevande, møller, vandløb, damme og damsband, vådt og tørt uden nogen undtagelse, med hvilket navn det end kan nævnes, og de overdrog det af fri vilje til evig og retmæssig besiddelse for fuld pris og fyldestgørende pengebeløb, som de allerede havde modtaget i overensstemmelse med deres ønske, og hvoraf intet stod tilbage, idet de ikke på nogen som helst måde forbeholdt sig selv eller deres arvinger nogen rettigheder, ejendomsret eller højhedsret i foran anførte, dog således, at dersom Danmarks krone tidligere havde haft nogen rettigheder i foran anførte gods, da skulle det på ingen måde bortfalde ved denne skødning. Givet ovennævnte år, dag og sted under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.