1406. 1. september.


Esbern Keldsen forliger sig med Rolef Knobel om drabet på sin broder.

Tekst efter A

Tekst

Esborn Ketelson cum Rolauo Knobel coram libro constitutus/ recognouit expresse quod ipsi ambo per amicabiles tractatores utriusque partis tam de consilio Lubicensi quam extra consilium sunt plenarie concordati/ ex parte illius occisionis fratris dicti Esborn ab ipso Rolauo perpetrate sic quod per sufficientem emendam preuiam dictus Esborn pro se et suis heredibus tam natis quam in futurum nascendis dimisit predictum Rolauum et suos omnes heredes tam natos quam nascendos pretextu huiusmodi occisionis penitus quitos et solutos ab omni alia monicione numquam supra premissis causaturos.

Oversættelse

Esbern Keldsen, fremmødt for bogen med Rolef Knobel, har udtrykkelig erkendt, at disse begge ved venlige mellemmænd fra hver side såvel fra som uden for det lybske råd fuldt ud er nået til enighed på grund af hint drab på nævnte Esberns broder, begået af samme Rolef, således at ved en tilstrækkelig forudgående bod har nævnte Esbern for sit og sine arvingers vedkommende, fødte som tilkommende, frigjort førnævnte Rolef og alle hans arvinger, såvel fødte som tilkommende, så de er ganske kvitte og frie fra ethvert andet krav og aldrig kan anklages udover det forud nævnte.