1406. 3. september. Ålborg


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Mogens Villadsen og hans hustru Gro på rettertinget har skødet dronning Margrete hovedgården Skårup samt gods i Fårtoft, Torsted, Malle og Sennels.

Tekst efter A:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Suecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini mcd sexto sexta feria proxima ante natiuitatem beate uirginis Aleburgis in placito nostro iusticiario constitutus Magnus Williadsun cum Gro uxore sua coram nobilibus uiris et discretis dominis Laghone Wiburgensi Petro Burglanensi episcopis[1] Magno Munk Iohanne Nielsun de Awendsberg Petro Høøk Stigoto Munk Nicolao Krabbe Nicolao Strangessun et aliis pluribus in multitudine copiosa illustrissime domine domine Margarete dei gracia regine Dacie Suecie Noruegie etcetera domine nostre carissime bona infrascripta uidelicet curiam principalem Scordorp Hundburgheret item sex curias in Faartofftæ Hildersløffheret Thywdh item curiam in Thorstadh Hundburgheret item curiam in Malgh Hildersløffheret item fundum inquillinarum[2] in Sælnæs item terciam partem cuiusdam curie desolate in Sælnæs. sitas cum omnibus et singulis dictorum bonorum adiacenciis agris pratis siluis pascuis piscaturis molendinorum locis humidis et siccis nullis demptis scotauit et assignauit iure perpetuo possidenda. recognoscens sibi pro eisdem ad contentum et uoluntatem plenarie satisfactum unde obligabat se et heredes suos. ipsi domine regine Margarete heredibus suis et[3] successoribus dicta bona omnia et singula appropriare et disbrigare ab inpeticione quorumcumque ♦ Datum anno die et loco supradictis nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Suenonis Bryms\

1. episcopis] tilføjet over linjen A. 2. inquillinarum] = inquilinarem . 3. et] tilføjet over linjen A .

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters og hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev, hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1406 på lørdagen før den hellige jomfrus fødsel fremstod på vort retterting i Ålborg Mogens Villadsen tillige med sin hustru Gro, og i nærværelse af de velbyrdige mænd og gode herrer Lave, biskop af Viborg, Peder, biskop af Børglum, Mogens Munk, Jens Nielsen til Aunsbjerg, Peder Høg, Stig Munk, Niels Krabbe, Niels Strangesen og flere andre i talrig mængde, skødede og overdrog ham til evig og retmæssig besiddelse til den højbårne frue, fru Margrete, af Guds nåde dronning af Danmark, Sverige og Norge o.s.v., vor kæreste frue, nedenskrevne gods, nemlig hovedgården Skårup i Hundborgherred, fremdeles en gård i Torsted i Hundborgherred, fremdeles en gård i Malle i Hillerslevherred, fremdeles en gårdsædetofte i Sennels, fremdeles tredieparten af en ødegård, beliggende i Sennels, tillige med alle og ethvert af nævnte godsers tilliggender, marker, enge, skove, græsgange, fiskevande, møllesteder, vådt og tørt uden nogen undtagelse, idet han erkendte, at han fuldt ud havde fået vederlag for samme til sin tilfredshed og efter sit ønske, hvorfor han forpligtede sig og sine arvinger over for fru dronning Margrete, hendes arvinger og efterfølgere at hjemle og fritage nævnte godser, hvert og et, for påkrav fra hvem som helst. Givet ovennævnte år, dag og sted under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims som vidne.