1406. 6. september. Ålborg


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at ridderen hr. Mogens Munk på rettertinget har skødet Møllegård, Gamlevads mølle og en gård samt al sin ret i Boring til dronning Margrete.

Tekst efter A:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex ac dux Pomarensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini mocdosexto secunda feria ante festum natiuitatis beate uirginis Marie constitutus dominus Magnus Munk miles Alburgis in placito nostro iusticiario illustrissime domine domine Margarete dei gracia regine Dacie Swecie Noruegieque domine ac matri nostre carissime bona infrascripta uidelicet curiam Møllegard in Hornumheret sitam cum molendino ibidem que bona habuit a domino Erico Ywerssun item Gamble Watzmøllæ et unam curiam cum uno landbo que bona habuit de Iohanne et Laurencio Ged fratribus item omne ius suum in Bordingæ quod habuit ab heredibus domini Ywari Lykkæ cum omnibus dictorum bonorum adiacenciis nullis demptis pro pleno et sufficienti precio ad nutum suum inde percepto nichil inde restanti scotauit assignauit perpetuo possidenda obligans se et heredes suos ipsi domine Margarete heredibus et successoribus suis dicta bona omnis et singula apropriare et disbrigare ab impeticione quorumcumque ♦ Datum anno die et loco supradictis nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swenonis Bryms nostro iusticiario.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige, og Norge, de venders og goters og hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev, hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1406 på tirsdagen for den hellige jomfru Marias fødsel fremstod hr. Mogens Munk, ridder, på vort retterting i Ålborg og skødede og overdrog til evig besiddelse til den højbårne frue, fru Margrete, af Guds nåde dronning af Danmark, Sverige og Norge, vor kæreste frue og moder, nedenskrevne godser, nemlig gården Møllegård, beliggende i Hornum herred, tillige med en mølle sammesteds, hvilket gods han havde erhvervet fra hr. Erik Iversen, fremdeles Gamlevads mølle og en gård tillige med en landbo, hvilket gods han havde erhvervet fra brødrene Jens og Lars Ged, fremdeles alle hans rettigheder i Boring, som han havde erhvervet fra arvingerne efter Ivar Lykke, tillige med alle de nævnte godsers tilliggender uden nogen undtagelser, for fuld og fyldestgørende pris, som han allerede har modtaget efter sin vilje, og hvoraf intet stod tilbage, idet han forpligtede sig selv og sine arvinger over for fru dronning Margrete, hendes arvinger og efterfølgere til at hjemle og fritage nævnte godser, hvert og et, fra påkrav fra hvem som helst. Givet ovennævnte år, dag og sted under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.