1406. 11. september. Ålborg


Kong Erik 7. af Pommern indskriver de bønder, der ikke på rettertinget har godtgjort deres frihed, under ledingen og pålægger dem at udrede den inne, stud og leding samt andre kongelige byrder, som de skylder for flere år.

Tekst efter Aa:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Ex quo de quorundam indigenarum terre Iucie in placito nostro iusticiario ubicumque infra ipsam terram celebrato qui se asserunt liberos dubium erat libertate ac ipsis prefix<a>[1] erat dies sex[2] septimanarum ut infra ipsas sex septimanas coram illustrissima domina domina Margareta dei gracia regina Dacie Noruegie et Suecie aut nobis suam docerent libertatem quod tamen facere minime quidam ipsorum curauerunt set in huiusmodi effectu contumaces et rebelles. nos igitur bona ipsorum mandata huiusmodi domine domine regine Dacie ymo uerius nostri contumaciter supersedencium expedicioni nostre regie et oneribus nostris aliis innæ studh lething ac aliis quibuscumque asscribimus[3] per presentes mandantes eisdem bundonibus nostris ut officialibus nostris et aduocatis nostro nomine nostrum studh innæ et lething apud ipsos ad plures annos restancia statim curent exsoluere cum emenda secundum quantitatem bonorum suorum alioquin contra ipsos procedere uolumus prout exigunt leges terre ♦ Datum Aleburgis anno domini mcd sexto sabbato proximo post festum natiuitatis beate uirginis nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swenonis Bryms.

1. prefix<a>] prefixis Aa. 2. sex] tilføjet over linjen Aa. 3. asscribimus] = ascribimus .

Oversættelse

Erik, af Guds nåde rigerne Danmark, Sverige og Norges, de venders og goters konge og pommersk hertug, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Eftersom der angående visse indbyggere af landet Jylland på vort retterting overalt hvor det holdes indenfor denne landsdel, herskede tvivl om deres frelse, uanset at de hævder at være frelse, og der var berammet dem en frist på seks uger, for at de i løbet af disse seks uger overfor den meget berømmelige frue, fru Margrete, af Guds nåde Danmarks, Norges og Sveriges dronning, eller over for os kunde påvise deres frelse, hvad dog nogle af dem undlod at gøre, trodsige og genstridige, indskriver vi deres gods, som trodsigt sidder denne frues fru dronningen af Danmarks eller rettere vore befalinger overhørig, under vor kongelige ledingsbyrde og vore andre byrder, inne, stud, leding og hvilkesomhelst andre og pålægger med dette brev samme vore bønder, at de sørger for straks at betale vore officialer og fogeder i vort navn den os tilkommende stud, inne og leding, som de gennem flere år står i restance for, tillige med en bøde i overensstemmelse med deres gods' størrelse, i modsat fald vil vi gå frem overfor dem, således som landsdelens love kræver det. Givet i Ålborg i det Herrens år 1406 lørdagen efter Vor Frues fødselsfest under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims som vidne.