1406. 11. september. Ålborg


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Jens Hval på rettertinget har skødet gods i Hæsselbæk, Bindslev, Skibsby, Tolstrup, Harritslev, Bagterp og Hæstrup til ridderen hr. Mogens Munk på dronning Margretes vegne.

Tekst efter A:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini mcdsexto sabbato proximo post festum natiuitatis beate uirginis constitutus Iohannes Hwal in placito nostro iusticiario Aleburgis coram nobilibus uiris et discretis dominis Lawone Wigbergensi Petro Burglanensi episcopis Iohanne Nicolai de Awendsberg milite Stigoto Munk Iacobo Kirt Nicolao Strangesson Petro Høøk Nicolao Krabbe et aliis pluribus fidedignis Magno Munk militi ad manus et possessionem illustrissime domine domine Margarete dei gracia regine Dacie Swecie Noruegie etcetera domine et matri nostre carissime bona infrascripta uidelicet curiam in Hæslæbalk item in Byndsløff curiam item in Scytzby duas curias item in Tholstorp duas curias item in Nørreharetzløff duas curias item in Backethorp duas curias item in Hæstorp unam curiam Wendlye sitas cum omnibus et singulis dictorum bonorum adiacenciis agris pratis siluis piscaturis humidis et siccis quocumque censeantur nomine nullis demptis cum omnibus et singulis iure et litteris quas super premissis habuit scotauit et pro pleno precio ad nutum suum iam percepto nil inde restanti assignauit perpetue possidenda nichil sibi uel heredibus suis iuris in premissis ulterius reseruata obligans se et heredes suos predictos ius litteras ipsi domine nostre regine Margarete et heredibus et suis successoribus appropriare et disbrigare ab inpeticione quorumcumque ♦ Datum anno die et loco supradictis nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Suensson Bryms\

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters og hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev, hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1406 på søndagen næst efter den hellige jomfrus fødselsdag fremstod Jens Hval på vort retterting i Ålborg, og i nærværelse af de velbyrdige mænd og gode herrer, Lave, biskop af Viborg, Peder, biskop af Børglum, Jens Nielsen til Aunsbjerg, ridder, Stig Munk, Jakob Kirt, Niels Strangesen, Peder Høg, Niels Krabbe og flere andre troværdige mænd skødede og overdrog han som evig ejendom til Mogens Munk, ridder, til den højbårne frue, fru Margretes, af Guds nåde dronning af Danmark, Sverige og Norge o.s.v., vor kæreste frue og moders bånd og besiddelse nedenskrevne gods, nemlig en gård i Hæsselbæk, fremdeles en gård i Bindslev, fremdeles i Skibsby 2 gårde, fremdeles i Tolstrup 2 gårde, fremdeles i Harritslev 2 gårde, fremdeles i Bagterp 2 gårde, fremdeles i Hæstrup en gård, (alle) beliggende i Vendsyssel, tillige med alle og ethvert af nævnte godsers tilliggender, marker, enge, skove, fiskevande tørt og vådt, med hvilket navn det end kan benævnes, uden nogen undtagelse tillige med alle og enkelte rettigheder og breve, som han har haft angående foran omtalte, for fuld pris, som han allerede havde modtaget efter sit ønske, og hvoraf intet stod tilbage, idet han ikke yderligere forbeholdt sig selv eller sine arvinger nogen rettigheder i foran omtale, og idet han forpligtede sig og sine arvinger overfor vor frue dronning Margrete og hendes arvinger og efterkommere at hjemle og fritage førnævnte rettigheder og breve fri for krav fra nogen som helst. Givet ovennævnte år, dag og sted under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims som vidne.