1406. 14. september. Lübeck


Jens Blome kvitterer på dronning Margretes vegne Hildebrand van Arebogens testamentseksekutorer for 800 rhinske gylden, som denne havde haft i varetægt på Johan Strasburgs vegne.

Tekst efter A

Tekst

Iohannes Blome coram libro constitutus asseruit se plenipotentem procuratorem illustrissime domine Margarete regine Dacie etcetera ad poscendum emonendum et leuandum a testamentariis Hildebrandi van Arebogen illos lxxx florenos Renenses quos ipse Hildebrandus perscriptus adhuc sub se habuit ex parte Iohannis Strazeborch ♦ Unde prescriptus Iohannes Blome coram libro recognouit quid sibi predicti testamentarii penitus satisfecerunt ex parte et pro illis lxxx florenis Renensibus quemadmodum eciam domini Arnoldus Sparenberch et Albertus tor Brugge ad hoc specialiter a consilio deputati inter predictas partes tractauerunt et concluserunt et prout eciam in aperta littera eiusdem Iohannis suo et domini Hinrici Hamma et Esbern Ketelsson sigillis sigillata plenius asseruerunt comprehensum.

Oversættelse

Jens Blome, der gav møde for bogen, forsikrede, at han var bemyndiget befuldmægtiget for den berømmelige frue Margrete, dronning af Danmark o.s.v., til at kræve, påminde om og oppebære de 80 rhinske gylden af Hildebrand van Arebogens testamentseksekutorer, som denne fornævnte Hildebrand hidtil havde i sin varetægt på Johan Strasburgs vegne. Derfor erkendte fornævnte Jens Blome over for bogen, at fornævnte testamentseksekutorer fuldstændigt har fyldestgjort ham med hensyn til og angående de 80 rhinske gylden, således som de herrer Arnold Sparenberg og Albrecht tor Brugge, der særligt var udpeget hertil af rådet, ligeledes har forhandlet og bragt til afslutning mellem fornævnte parter, og således som de forsikrede, at det ligeledes var indbefattet i fuldstændighed i det åbne brev, der var beseglet med samme Jens' og hr. Henrik Hammas og Esbern Kjeldsens segl.