1406. 17. september. Randers


Borgmestre, rådmænd og menige indbyggere i Randers bevidner, at fru Elene, længe før hun døde, havde skødet en gård i Randers til kronen.

Tekst efter A

Tekst

Wy burgemesteræ radhmen oc all menichet .i. Randrus kennæs mæth thettæ wort opnæ breff at oss ær witærlicht at allæ the aruingæ til thæn garth som war nathughæ fruæ drotning Margretæ nw i. sinæ. wæræ hafuær/ .i. forde wor by Randrus. hos sancte Martens kyrkæ/ hwilkæn Wilder nw vti boor vpa hennæs wægnæ\ lodæ fruæ Elnæ .i. hennes lefuende liiff . all then ræthichet/ the .i. thæn sammæ garth hafthe ♦

Ok framdelis. all ræthichet oc breff lot forde fruæ Elnæ oc scøtæ lancht til foren. før æn hwn døthæ oss. nærwærendæ oc. fleræ gothæ men. forde war nathughæ fruæ drotningen til ewinnelicæ æghæ/ hwilkæn ræthichet forde fruæ Elnæ fongit hafthæ aff rætæ. aruingæ vpa thæn forde garth .i. sua matæ. som her foræ screuit star ♦

Item husfru Elseff. Ies Røuere scyttes æfterlefue oc hennes dottær som Vorbatz atæ. waræ. pa wort bything oc kendes sich engin ræt athauæ æller hauæ wilæ vti thæn forde garth thy at fru Elnæ war til foren scøt bothæ aff fleræ oc thøm all ræthichet i thennæ forscreffnæ garth som foræ ær sacht ♦

Oc forde war nathughæ fruæ hafuer nw lænt forde husfru Elseff hws.i. thæn. sammæ garth sua lengæ hennes nathæ til sigher ♦

Oc aff thy at oss. all. thing sua witærlicæ æræ oc at all thing æræ sua schethæ oc giorthæ .i. allæ matæ som her foræ screuit star. tha hauæ wi ladit war byes inciglæ meth wilghæ oc witscap hengæs for thettæ breff ♦

Datum Randrus anno domini mcd sexto feria sexta quatuor temporum post festum exaltacionis sancte crucis\

Oversættelse

Vi borgmestre, rådmænd og alle menige indbyggere i Randers bekender med dette vort åbne brev, at det er os vitterligt, at alle arvingerne til den gård ved sankt Mortens kirke i vor fornævnte by Randers, som vor nådige frue dronning Margrete nu har i sin retmæssige besiddelse, og hvor Wilder nu bor, på hendes vegne, overlod al den rettighed, de havde i samme gård til fru Elene, mens hun levede. Fremdeles oplod og skødede fru Elene, længe forinden hun døde, alle rettigheder og breve til vor nådige frue dronningen i nærværelse af os og flere gode mænd til evig besiddelse, hvilken rettighed i fornævnte gård fornævnte fru Elene havde fået af de retmæssige arvinger, således som skrevet ovenfor.

Fremdeles mødte Else, Jens Røverskyttes enke, og hendes datter, som Førbas havde til ægte, på vort byting og bekendte, at de ikke havde nogen ret til eller kunne have det til den fornævnte gård, eftersom flere andre og de selv tidligere havde skødet fru Elene alle rettigheder i denne føromtalte gård, således som sagt ovenfor.

Vor fornævnte nådige frue har nu forlenet fornævnte hustru Elisabeth med hus i samme gård, indtil hendes nåde siger til.

Eftersom alle disse forhold er os vitterlige, og alt er således sket og gjort i alle henseender som skrevet ovenfor, så har vi med vor vilje og vort vidende ladet vor bys segl blive hængt under dette brev.

Givet i Randers i det Herrens år 1406 fredag i tamperdagene efter det hellige kors' ophøjelse.