1406. 17. september. Randers


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Kjeld Mikkelsen, Maren og Cecilie Ebbesdatter samt Ellen Jensdatter på rettertinget har skødet alt det gods i Vester Bølle og iøvrigt i Nørrejylland, som de havde arvet efter Knud Hågensen, til dronning Margrete.

Tekst efter A:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini mcd sexto sexta feria proxima post exaltacionis sancte crucis Randerhus in placito nostro iusticiario constituti Ketillus Michelson Marina Ebbesdoter Cecilia Ebbesdoter et Elena Ienæssædoter coram nobilibus uiris et discretis dominis Boecio episcopo Arusiensi Iohanne Nicolai de Awendsberg Erico Nielson Iacobo Kalff Laurencio Hwas Swenone Vdson Iacobo Lawesson militibus et aliis pluribus fidedignis illustrissime domine domine Margarete regine Dacie Suecie Noruegie etcetera omnia et singula bona. que sibi post mortem Kanuti Haquenson Haquini Knutson et domine Botildis in bonis Wæsterbøly et aliis quibuscumque infra Nørreiuciam iure hereditario contingencia cum omnibus et singulis suis attinenciis nullis demptis. scotauerunt et pro pleno precio et sufficienti pecunia ad nutum eorum iam percepto nichil inde restanti assignauerunt et ad manus suas tradiderunt perpetuo possidenda nichil sibi uel heredibus suis iuris in premissis quomodolibet reseruato. obligantes se et heredes suos ipsi domine regine Margarete heredibus et successoribus suis dicta bona appropriare ab inpeticione quorumcumque ♦ Datum anno die et loco supradictis nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swenonis Bryms\

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters og hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev, hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1406 på lørdagen næst efter det hellige kors' ophøjelse fremstod på vort retterting i Randers Ketil Mikkelsen, Maren Ebbes datter, Cecilia Ebbesdatter og Ellen Jensdatter, og i nærværelse af de velbyrdige mænd og gode herrer, Bo, biskop af Århus, Jens Nielsen til Aunsbjerg, Erik Nielsen, Jakob Kalv, Lars Hvas, Svend Udsen, Jacob Lavesen, riddere, og flere andre troværdige mænd skødede og overdrog og overgav de som evig ejendom til den højbårne frue fru Margrete, dronning af Danmark, Sverige og Norge o.s.v., alt og hvert af det gods, som efter Knud Hågensens, Hågen Knudsens og fru Bodils død med arveret tilfaldt dem i godserne Vester Bølle og alle de øvrige i Nørrejylland, med alle og ethvert af deres tilliggender uden nogen undtagelse, for fuld pris og fyldestgørende pengesum, som de allerede har modtaget efter deres ønske, og hvoraf intet står tilbage, idet de ikke forbeholdt sig selv eller deres arvinger nogen som helst rettigheder i forananførte, idet de forpligtede sig selv og deres arvinger over for fru dronning Margrete, hendes arvinger og efterfølgere at hjemle og fritage nævnte godser for krav fra hvem som helst. Givet ovennævnte år, dag og sted under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims som vidne.