1406. 17. september.


Johan Pyneckholm i Wittow skænker Johanitterklostret i Antvorskov alt sit gods i Luettkenwitz, dog således at Tobias, rådmand i Stralsund, skal have det i sit værn, så længe han lever.

Tekst efter Aa:

Tekst

Omnibus præsens scriptum cernentibus Iohannes Pyneckholm in Wittow Rulandie salutem in domino. ♦ Constare uolo uniuersis, præsentibus et futuris, quod recognosco me una cum uxore mea[1] Vatzloff præsente uiuente ex deliberato animo necnon consensu heredum et amicorum nostrorum omnia bona nostra in Ludtziawice in Wittow sita, uidelicet unum wordh cum quatuor morgen et eorum singulis pertinentiis, nullis depositis, in remedium animarum nostrarum propter fraternitatem Matthiæ Trænce domui sancti Iohannis baptiste in Andersckow Selandie post mortem nostram libere dedisse, iure perpetuo possidenda, de quibus bonis quatuor solidi Sundensis monetæ eiusdem dominica proxima post festum sancti Martini cuidam Tobie consuli Sundensi uel suis successoribus pro defensione dictorum bonorum expedite dantur annuatim cum conditione, quod præscripta bona nullo modo imp<i>gn<er>abo[2] uel alienabo diebus nostris, sed post mortem nostram dictæ domui sancti Iohannis libere cedantur absque reclamatione heredum nostrorum aut aliorum quorumcunque ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis discretorum, uidelicet Iohannis Trænce, ciuis Gripeswoldensis, Iohannis Wyines et Alberti Wlff uillanorum Slaulosiensium præsentibus est appensum. ♦ Datum anno domini millesimo quadringentesimo sexto die sancti Lamberti confessoris gloriosi.

1. mea] rettet fra mecum Aa. 2. imp<i>gn<er>abo] impugnabo Aa.

Oversættelse

Johan Pyneckholm i Wittow på Rügen til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Jeg vil, at det skal være klart for alle, nulevende og fremtidige, at jeg erkender, at jeg sammen med min hustru Vetzloff, der er til stede i levende live, med velovervejet sind samt med samtykke af vore arvinger og venner til bod for vore sjæle på grund af Matthias Trænces broderskab efter vor død frit har givet sankt Johannes Døberens hus i Antvorskov på Sjælland alt vort gods i Luettkenwitz i Wittow, nemlig en Wort tillige med fire Morgen og hver enkelt af deres tilliggender, intet undtaget, at besidde med rette evindeligt, af hvilket gods der ufortøvet hvert år skal gives fire skilling stralsundsk i samme mønt søndagen næst efter sankt Mortens dag til en Tobias, rådmand i Stralsund eller hans efterfølgere for værnet af nævnte gods, på den betingelse, at jeg på ingen måde pantsætter eller afhænder fornævnte gods i vore levedage, men at efter vor død frit skal tilfalde nævnte sankt Johannes' hus uden indsigelse fra vore arvinger eller hvilke som helst andre. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd nemlig Johan Trænce, borger i Greifswald, Jens Wrivere og Albert Wulf, bymænd i Slagelse, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1406 på den strålende bekender sankt Lamberts dag.