1406. 17. september. Randers


Sacheus More skøder, hvad han måtte have af gods i Vesterbølle og Torup, til dronning Margrete på det kongelige retterting.

Tekst efter Aa.

Tekst

Ericus dei gratia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclavorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noveritis quod sub anno domini mcdo sexto sexta feria proxima post exaltationem sancte crucis Randrus in placito nostro justitiario coram nobilibus viris dominis Boetio <episcopo> Arusiensi Johanne Nicolai de Awendsbergh Erico Nielssøn Jacobo Kalff Laurentio Hwas Swenone Udssøn Jacobo Laghessøn et aliis pluribus fidedignis constitutus Sacheus Myræ armiger illustrissime domine domine Margarete dei gratia regine Dacie Swecie Norwegie etcetera omne jus si quod habuit in bonis Thordhorp Thordorfpsfang bonis aliis sibi attinentibus et in Wæsterbøly cum bonis sibi adjacentibus cum omnibus et singulis dictorum bonorum adjacentiis nullis deceptis quocumque censeantur nomine scotavit et assignavit perpetuo possidendo transferens in eandem dominam nostram reginam Margaretam heredes et successores suos omne jus proprietatem et dominium que sibi vel heredibus suis uncquam competere potuerint in premissis ♦ Datum anno die et loco supradictis nostro ad causas sub sigillo teste Johanne Swenonis Bryms.

Oversættelse

Erik af Guds nåde konge af rigerne Danmark, Sverige og Norge, de Venders og de Goters og hertug af Pommern hilsen til alle, der ser nærværende. I skal vide, at væbneren Sacheus More stod frem på vort retterting i Randers førstkommende fredag efter det hellige kors' ophøjelse i nærvær af de ædle mænd og herrer Bo, biskop i Århus, Jens Nielsen af Aunsbjerg, Erik Nielsen, Jakob Kalv, Lars Hvas, Sven Udsen og Jakob Lavesen og adskillige andre troværdige vidner, og her skødede han al sin ret, hvis han har haft nogen, i godserne Torup og Torupfang og alt dertil liggende og i Vesterbølle med alt dertil liggende uden nogen undtagelse, hvad end disse godser kaldes, til den strålende frue fru Margrete, af Guds nåde dronning af Danmark, Sverige, Norge osv., idet han overførte enhver ejendoms- og besiddelsesret, som nogensinde har kunnet tilfalde ham eller hans arvinger, til den samme vor dronning og frue, Margrete, og hendes arvinger og efterfølgere. Givet år og dag som ovenfor under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims som vidne.