1406. 20. september.


Tingsvidne om Fløjstrup kirkejord.

Tekst efter Aa

Tekst

Item et tings vinde, att Fløffstrop kircke iord ligger fraa mitstrømme vdi fiorden och solret offuer marcken. ♦ Datum mcdvi° mandag nest effther hellige kors dag exaltationis.

Oversættelse

Et tingsvidne, at Fløjstrup kirkejord ligger fra midtstrøms ud i fjorden og solret over marken. Givet 1406 mandag næst efter det hellige kors' ophøjelses dag.