1406. 27. september.


Optegnelse om, at en del af ærkebiskop Jakob af Lunds servispenge er blevet fordelt mellem kardinalerne.

Tekst efter A:

Tekst

Indictione xiiiima. die xxviima mensis septembris reuerendus i Christo pater dominus Iacobus dei gracia archiepiscopus Lundensis soluit pro parte partis sui communis seruicii quadraginta duos florenos auri de camera solidos nouem et denarios quattuor et obolum monete Romane et pro parte partis sui etiam minuti seruitii duos similes florenos solidos quadraginta et denarios septem et obolum dicte monete. ♦ Summa florenos quadragintaquinque. ♦ Fuit promotus anno iii domini Bonifacii ♦ Fuerunt in eius promotione cardinales xv. uidelicet ..........[1] ♦ Capit clericus collegii solidos xxii et denarios vi ♦ Restant florenos xliii{0,5} solidos xxvii et denarios vi ♦ Capit quilibet florenos ii solidos xlviii et denarios vi ♦ Camera apostolica portiones viii. mortuorum et non participantium que sunt florenos xxiii solidos xxxviii

1. .....] kardinalernes navne udelades her .

Oversættelse

I den fjortende indiktion den 27. september betalte den ærværdige fader i Kristus hr. Jakob, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, 42 kammerfloriner i guld 9 skilling og 4 penning og en obol i romersk mønt som en del af sit servitium commune og 2 lignende floriner 40 skilling og 7 penning og en obol i nævnte mønt ligeledes som en del af et servitium minutum. Sum: 45 floriner. Han blev forfremmet i hr. Bonifacius' 3. år. Der var 15 kardinaler ved hans forfremmelse, nemlig .....3) Kollegiets klerk tager 22 skilling og 6 penning. Der resterer 43 floriner 27 skilling og 6 penning. Hver tager 2 floriner 48 skilling og 6 penning. Det apostoliske kammer de 8 dødes og ikke deltagendes lodder, som er 23 floriner 38 skilling.