1406. 29. september.


Præsten Jens Jakobsen af Ørslev erkender for livstid at have lejet Roskilde sankt Agnete klosters gods i Bjerre mod en årlig afgift af to pund rug eller mel, to pund byg eller malt samt en gris eller to flæskesider.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Iohannes Iacobi de Ørsløf presbiter. salutem in domino ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri me a uenerabilibus dominabus et religiosis sororibus Cristina Hennichesdater priorissa monasterii sancte Agnetis Roskildis totoque conuentu ibidem bona sua omnia et singula in Bierghe in Flakkebiergheret sita cum uniuersis ipsorum bonorum pertinenciis humidis et siccis nullis exceptis pro duobus pund siliginis siue farine et duobus pund ordei siue brasii cum uno porco ualente unum solidum grossorum uel duabus pernis lardi loco pensionis in monasterio suo predicto infra festum sancti Botulphi abbatis omni anno per me sibi[1] dandis ex mera uoluntate mea et animo deliberato ad dies meos in conductum recepisse pro usibus meis libere ordinandis. prouiso tamen quod nulli alteri predicta bona dimittam et quocumque anno in soluendo dictam pensionem defecero bona sua predicta cum familia ipsa inhabitante dicto uenerabili conuentui cedant absque ulla cuiuscumque contradiccione. me uero uiam uniuerse carnis ingresso bona sua sepedicta ad monasterium suum cum ediciciis et familia prout inuenta fuerint libere redeant sine reclamacione cuiuscumque ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum honorabilium. domini Magni Pauli uicarii ecclesie Roskildensis et Iohannis Nicolai iunioris consulis Roskildis presentibus est appensum ♦ Datum anno domini mcdo sexto die sancti Michaelis archangeli.

1. sibi] tilf. o.l. A. .

Oversættelse

Jens Jakobsen, præst i Ørslev, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Alle, nulevende og tilkommende, skal vide, at jeg i overensstemmelse med mit klare ønske og med velberåd hu for livstid har taget i forpagtning af de ærværdige fruer og fromme søstre, Kristine Hennekesdatter, priorinde for sankt Agnete kloster i Roskilde, og hele det menige konvent sammesteds, deres ejendomme, alle og hver enkelt, i Bjerre i Flakkebjerg herred med alle ejendommens tilliggender, vådt og tørt, intet undtaget, for to pund rug eller mel og to pund rug eller malt samt en gris af een skilling grots værdi eller to flæskesider i afgift, som jeg skal levere dem i deres fornævnte kloster hvert år inden abbeden sankt Budolfis dag, hvilket gods jeg frit skal kunne råde over til eget brug, dog forudsat, at jeg ikke overlader fornævnte gods til nogen anden, og at, hvis jeg noget år svigter med betalingen af nævnte afgift, deres fornævnte gods tillige med de undergivne, der bebor det, uden modsigelse fra nogen som helst skal tilfalde klostret, og når jeg er død, skal deres oftnævnte gods tillige med bygningerne og de undergivne, således som det forefindes, frit vende tilbage til deres kloster uden modsigelse fra nogen som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de hæderlige mænd, hr. Mogens Povlsen, vikar ved kirken i Roskilde, og Jens Nielsen den yngre, rådmand i Roskilde, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1406 mikkelsdag.