1406. 4. oktober. Kalundborg


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at ridderen hr. Folmer Jakobsen på rettertinget har stadfæstet sin tidligere skødning af godset Højstrup og tilhørende gårde til dronning Margrete.

Tekst efter Aa:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini mcd sexto die beati Francisci Kalundburgis in placito nostro iusticiario constitutus dominus Folmarus Iacobi miles coram nobilibus uiris et discretis dominis Iacobo dei gracia episcopo Berghensi Iohanne Andree de Æsendorp Petro Fleming militibus Hermanno Flemyng Nicolao Schinkel Mølike Iohanne Nielsson Henrico Prep Gyntero proconsule Kalundburgis et aliis pluribus fidedignis scotacionem et alienacionem quas prius in subscriptis bonis in placito nostro iusticiario Aleburgis celebrato fecerat confirmauit ita quod bona infrascripta uidelicet curiam Høgstorp uillam Høghstorp Høghstorpfang in Stæffnesheret sitas item in ipsa prouincia in Lund unam curiam in qua Hemmingus unum cum dimidio pund annone pro pensione annua item ibidem curiam in qua Botildis tria pund annone item ibidem curiam in qua Nicolaus Ionsson unum solidum grossorum item ibidem curiam in qua Cristina Anderssæ xvii grossos item ibidem curiam in qua Bay unum solidum grossorum item ibidem curiam in qua Nicolaus Ingwarsson unam lagenam allecum item ibidem curiam in qua Petrus Brwn duo pund annone item ibidem curiam in qua Paulus Nielsson duo pund annone item ibidem curiam in qua Iacop Ottesson tria pund annone item ibidem curiam in qua Petrus Cløff duo pund annone item in Geffnøwe curiam in qua Ascerus unam oram annone item ibidem curiam in qua Petrus Froderi unam oram annone item ibidem curiam in qua Iacobus Diækn unum solidum grossorum item ibidem curiam in qua Olauus Iensson duo pund annone item ibidem duo quartalia terrarum desolata que solebant dare quatuor pund annone item ibidem curiam in qua Iohannes Nielsson xvi grossos item ibidem curiam in qua Nicolaus Hemmingson xvi grossos item ibidem curiam in qua Olauus Nielsson xvi grossos item ibidem curiam in qua Thrugillus xvi grossos item ibidem curiam reddentem oram annone item ibidem curiam in qua Petrus Gyrwnsson xvi grossos item ibidem curiam in qua Andreas unum solidum grossorum item in Lywdhersløff curiam in qua Eskillus due pund annone item in Løgistofftæ in qua Petrus Nielsson ɉ lagenam butiri item ibidem curiam in qua litlæ Oleff dimidiam lagenam butiri item in Magleby curiam in qua Iohanna duo pund annone item in Ræthingæ duas curias sex pund annone item in Litlæ Hæddinggæ. curiam duo pund annone item in Lwnd curiam in qua Paulus duo pund annone habitant dantes pro annua pensione cum omnibus et singulis dictorum bonorum adiacenciis et attinenciis molendinis tam aereis quam aquaticis suis locis damme dampsband agris pratis pascuis siluis piscaturis humidis et siccis quocumque censeantur nomine nullis demptis illustrissime domine domine Margarete regine Dacie Swecie Noruegie etcetera domine et matri nostre carissime pro pleno et sufficienti pecunia et precio ad uoluntatem suam iam perceptis nichil inde restanti ex mera uoluntate et deliberato animo suorum amicorum et consanguineorum consensu scotauit ingreminauit et ad manus tradidit iure perpetuo possidenda nichil sibi uel heredibus suis iuris proprietatis uel dominii in premissis quomodo libet reseruato obligans se et heredes suos ipsi domine nostre regine Margarete suis heredibus et successoribus dicta bona omnia et singula cum uniuersis suis attinenciis appropriare et disbrigare ab impeticione quorumcumque ♦ Datum anno die et loco supradictis nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Suenonis Bryms iusticiario nostro.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af rigerne Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters og hertug af Pommeren, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. I skal vide, at i det Herrens år 1406 på sankt Franciscus' dag fremmødte hr. Folmer Jakobsen, ridder, på vort retterting i Kalundborg for de velbyrdige mænd og gode herrer, Jakob, af Guds nåde biskop af Bergen, Jens Andersen af Estrup, og Peder Flemming, riddere, Herman Flemming, Klaus Skinkel, Mølike, Jens Nielsen, Henrik Prip og Gynter, borgmester i Kalundborg, og flere andre troværdige mænd og stadfæstede den skødning og afhændelse af det nedennævnte gods, som han tidligere havde foretaget på vort retterting, som blev holdt i Ålborg, således at han skødede det nedennævnte gods: gården Højstrup, landsbyen Højstrup og Højstrup fang i Stevns herred, fremdeles i samme herred i Lund: en gård, som Hemming bor på, og som giver halvandet pund korn i årlig landgilde; sammesteds en gård, som Bodil bor på, tre pund korn; sammesteds en gård, som Niels Jonsen bor på, en ørtug grot; sammesteds en gård, som Kristine Anders' bor på, 17 grot; sammesteds en gård, som Bay bor på, en ørtug grot; sammesteds en gård, som Niels Ingvarsen bor på, en tønde sild; sammesteds en gård, som Peder Brun bor på, to pund korn; sammesteds en gård, som Povl Nielsen bor på, to pund korn; sammesteds en gård, som Jakob Ottesen bor på, tre pund korn; sammesteds en gård, som Peder Kløv bor på, to pund korn; en gård i Gevnø, som Asser bor på, en øre korn; en gård sammesteds, som Peder Frodesen bor på, en øre korn; sammesteds en gård, som Jakob Degn bor på, en ørtug grot; sammesteds en gård, som Oluf Jensen bor på, to pund korn; sammesteds to fjerding ødejord, som plejer at give fire pund korn; sammesteds en gård, som Jens Nielsen bor på, 16 grot; sammesteds en gård, som Niels Hemmingsen bor på, 16 grot; sammesteds en gård, som Oluf Nielsen bor på, 16 grot; sammesteds en gård, som Troels bor på, 16 grot; sammesteds en gård, som giver en øre korn; sammesteds en gård, som Peder Giriensen bor på, 16 grot; sammesteds en gård, som Anders bor på, en ørtug grot; en gård i Lyderslev, som Eskil bor på, to pund korn; (en gård) i Lejestofte, som Peder Nielsen bor på, en halv tønde smør; sammesteds en gård, som lille Oluf bor på, en halv tønde smør; en gård i Magleby, som Johanne bor på, to pund korn; to gårde i Renge, seks pund korn; en gård i Lille Heddinge, to pund korn; en gård i Lund, som Povl bor på, to pund korn, altsammen i årlig landgilde, med alle det nævnte gods' tilliggender og hvad der hører dertil, vind- og vandmøller, møllesteder, damme, damsteder, agre, enge, græsgange, skove, fiskevande, vådt og tørt med hvad navn det end nævnes uden undtagelse, og overgav det ved skødning til den meget berømmelige frue, fru Margrete, dronning af Danmark, Sverige og Norge etc. vor kæreste frue og moder, for et tilfredsstillende beløb og fuld betaling, som han allerede havde modtaget, uden at der resterede noget, og med sin fulde vilje og velovervejede hu samt sine venners og slægtninges samtykke overdrog han hende det i hænde at besidde med evig ret, idet der ikke var forbeholdt ham eller hans arvinger nogen ret til, besiddelse eller herredømme over det føromtalte; han forpligtede sig og sine arvinger til at hjemle og frigøre samme vor frue, dronning Margrete, samt hendes arvinger og efterfølgere alt det nævnte gods med alle dets tilliggender for tiltale fra hvemsomhelst. Givet ovennævnte år, dag og sted under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.