1406. 5. oktober. Kalundborg


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at ridderen hr. Jens Andersen af Estrup på rettertinget har skødet dronning Margrete al sin ret til Vilsted, Vilstedgård og Vilstedfang.

Tekst efter A:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini mcd sexto crastino sancti Francisci Kalundburgis in placito nostro iusticiario constitutus dominus Iohannes Andersson de Æsendorp miles coram nobilibus uiris et discretis dominis Iacobo dei gracia episcopo Bergensi Folmaro Iacobi Petro Fleming militibus Hermanno Fleming/ Møleke Iohanne Nielson Henrico Prep Nicolao Schinkel et aliis pluribus fidedignis illustrissime domine domine Margarete dei gracia regine Dacie Swecie Noruegie etcetera domine et matri nostre carissime omne ius suum si quod in bonis Wilstæthæ Wilstæthegard Wilstætheby et Wilstæthfang cum omnibus et singulis suis attinenciis agris pratis pascuis piscaturis siluis humidis et siccis quocumque censeantur nomine nullis demptis ex deliberato animo et consensu et uoluntate Andree Ienisson tunc presentis et plurium amicorum et consanguineorum suorum pro pleno precio et sufficienti ad nutum suum iam percepto scotauit et assignauit iure perpetuo possidenda nichil sibi uel heredibus suis iuris proprietatis seu dominii in premissis quomodolibet reseruato ♦ Datum anno domini mcd sexto crastino sancti Francisci nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swenonis Bryms\

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters og hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1406 på dagen før den hellige Franciscus' dag fremstod hr. Jens Andersen til Estrup, ridder, på vort retterting i Kalundborg i nærværelse af de velbyrdige mænd og gode herrer Jacob, af Guds nåde biskop af Bergen, Folmer Jacobsen, Peder Flemming, riddere, Herman Flemming, Mølleke, Jens Nielsen, Henrik Prip, Klaus Skinkel og flere andre troværdige mænd og skødede og overdrog til evig og retmæssig ejendom med velberåd hu og samtykke og billigelse af Anders Jensen, som dengang var tilstede, og flere andre af sine venner og slægtninge til den højbårne frue, fru Margrete, af Guds nåde dronning af Danmark, Sverige og Norge o.s.v., vor kæreste frue og moder, alle sine rettigheder dersom (han havde) nogen, i godserne Vilsted, Vilstedgård, Vilstedby, og Vilstedvang, tillige med alle og ethvert af deres tilliggender, marker, enge, græsgange, fiskevande, skove, vådt og tørt, med hvilket navn det end kan nævnes uden nogen undtagelse, for fuld og tilfredsstillende pris, som han allerede har modtaget efter sit ønske, idet han ikke på nogen somhelst måde forbeholdt sig selv eller sine arvinger nogen rettighed, ejendomsret eller højhedsret i forud omtalte. Givet i det Herrens år 1406 på dagen før den hellige Franciscus' dag under vort rettertingssegl og med Jens Svendsen Brims som vidne.