1406. [15. oktober - 29. november]. Deventer


Optegnelse om udgifter for staden Deventer til Albrecht Ghiessing, der har været i Skåne.

Tekst og arkivalske oplysninger efter De Stadsrekeningen:

Tekst

Item Alberte Ghiessing die becoert was vor 5 lb/ die op Schonen ghewesen ende hem ontschuldighede mit sinen eede/ maken 2 gl 19 pl 4 br.

Oversættelse

Fremdeles til Albert Ghiessing, som var idømt en bod på 5 libra, og som havde været i Skåne og retfærdiggjorde sig med sin ed. Udgør 2 gulden 19 placken og 4 brabanter.