1406. 22. oktober. Ribe domkirke


Peder Jensen, kannik og official i Ribe, erklærer, at Edel, enke efter Erik Jonsen af Seem, væbner, for retten har erkendt at have solgt alt det gods i Emmerlev sogn, som Tord Andersen havde i pant fra hendes ægtefælle, til magister Otto, kannik i Ribe.

Tekst efter A:

Tekst

Uniuersis presencia uisuris seu audituris Petrus Iohannis canonicus ac officialis Ripensis salutem in domino ♦ Presentibus et posteris tenore presencium innotescat quod constituta coram nobis in ecclesia Ripensi pro tribunali sedentibus discreta mulier Edyl relicta Erici Joonsson de Seem armigeri sponte deliberato animo necnon dolo circumuenta ut asseruit publice in iudicio confessa est recognouit et dixit se pro necessitatibus suis et educacione paruulorum suorum uendidisse honorabili uiro magistro Ottoni concanonico nostro omnia bona que condam Thordo Andersson in pignere a predicto Erico marito suo habuit in parrochia Emerløff sita sibi et liberis suis iure hereditario deuoluta cum omnibus iuribus et pertinenciis suis uendidit silicet[1] proprietatem et resignauit eidem redempcionem dictorum bonorum a predicto Thordone et suis heredibus recognouit se plenum precium pro dictis bonis ab eodem magistro Ottone recepisse et promisit et obligauit se et heredes suos ad scotandum predicta bona eidem magistro Ottoni uel cui ipse ea dimiserit quandocumque requisita fuerit uel fuerint requisiti ubi et quando eidem magistro uel quibus dimiserit uidebitur expedire et ad apropriandum et disbrigandum ipsa bona omnia et singula eidem et eisdem ab impeticione quorumcumque et querela saluo quod idem magister Otto eadem a predicto Thordone uel heredibus suis redimet cui ut est tactum per Ericum predictum fore noscuntur inpignerata ♦ Acta sunt hec coram nobis et pluribus fidedignis in iudicio tunc presentibus et ad hoc specialiter uocatis. uidelicet. dominis Nicholao Jensson Iacobo de Hwsby et Nicholao Syøbo canonicis Ripensibus et Iohanne Grewerodæ proconsule et Hennikino Piksteen ciue Ripensibus ♦ In quorum omnium testimonium sigillum nostrum cum sigillis predictorum presentibus est appensum ♦ Datum et actum anno domini m° cd°vi° crastino xicim milium uirginum et martirum gloriosorum.

1. silicet] = scilicet .

Oversættelse

Peder Jensen, kannik og official i Ribe, til alle, der ser eller hører dette brev, hilsen med Gud. Det være med dette brev vitterligt for alle, at den gode kvinde, Edel, enke efter væbneren Erik Jonsen af Seem, for os, da vi beklædte retten i Ribe kirke, af egen drift med velberåd hu og ikke besnæret af nogen list, efter hvad hun forsikrede, offentligt har tilstået i retten, erkendt og erklæret, at hun af nød og trang og af hensyn til sine små børns opfostring til den hæderlige mand magister Otto, vor medkannik, havde solgt alt det gods i Emmerlev sogn, som i sin tid Tord Andersen havde taget i pant af fornævnte Erik hendes mand, og som efter arveretten var tilfaldet hende og hendes børn med alle dets rettigheder og tilliggender. Hun har nemlig solgt ejendomsretten og afstået til ham indløsningen af nævnte gods fra fornævnte Tord og hans arvinger, har erkendt, at hun af samme magister Otto har modtaget fuld betaling for nævnte gods og har lovet og forpligtet sig og sine arvinger til at skøde fornævnte gods til samme magister Otto, eller til hvem han måtte overlade det til, når som helst hun eller de anmodes derom, og hvor og når samme magister eller de, til hvem han måtte overlade det, finder det tjenligt, og til at hjemle og frigøre ejendommene, alle som en, for ham og dem for krav og klage fra hvem som helst med det forbehold, at samme magister Otto indløser godset fra fornævnte Tord - eller hans arvinger - til hvem det, som berørt, vides at være pantsat af fornævnte Erik. Dette er forhandlet for os og mange troværdige mænd, som da var nærværende i retten, særligt tilkaldt i anledning af denne sag, nemlig Niels Jensen, Jakob af Husby og Niels Søbo, kanniker i Ribe, og Jens Greverode borgmester og Henneke Piksten, borger i Ribe. Til vidnesbyrd om alt dette er vort segl tillige med de fornævntes segl hængt under dette brev. Givet og forhandlet i det Herrens år 1406 dagen efter de glorværdige 11000 jomfruers og martyrers dag.