1406. 27. oktober. Stralsund


Testamente af Radike Winter, borger i Stralsund.

Tekst efter A

Tekst

In godes namen amen Ik Radeke Wynter borgher to deme Sunde allene dat ik cranck vnde vnmechtich bin an myme lyue doch van der gnaden godes byn ik zund vnde vulmechtich myner synne myner vornumpst vnde myner redelicheyt gode hebbe lof Isset dat ik wandele dyt yeghenwordighe leuent in dat ewighe leuent zo zette ik vnde make myn testament vnde myne lesten willen in desse wiis ♦ ..... ♦ Vortmer ghe ik Hans Landesberghe myne halue bode de ik vp Schonore stande hebbe..... ♦ Ghescreuen to dem Stralesunde na godes bord m°cd° in dem sosten yare in sunte symon vnde Iudas auende der hilghen apostele .....

Oversættelse

I Guds navn Amen. Skønt jeg Radike Winter, borger i Stralsund, er syg og svagelig på min krop, så er jeg dog ved Guds nåde sund og i fuld besiddelse af mine sanser, min fornuft og min redelighed, Gud ske lov. Hvis det sker, at jeg vandrer fra det nærværende liv ind i det evige liv, så opsætter jeg og laver mit testamente og min sidste vilje på denne måde: Fremdeles giver jeg Hans Landesberg min halve bod, som jeg har stående på Skanør. Skrevet i Stralsund efter Guds fødsel 1400 i det 6 år på de hellige apostle sankt Simon og Judas aften.