1406. 5. november. Stockholm


Erik Jakobsen, husfoged på borgen Stockholm, to rådmænd og to borgere i Stockholm erklærer, at Herman Enbek har oppebåret 76 skippund kobber, 22 læster og 105 læster jern af Jöns Finsson, foged i Dalerne, som denne skulle levere på dronning Margretes vegne.

Tekst efter A:

Tekst

Alla the thetta breff høra eller see/ helsom wi Eriker Iaopssøn hwsfoghode oppa Stocholms hws/ Hannis Sodde/ oc Ewerdh Greuerodh radhmen i Stocholme/ Lydecha Hulthws/ oc Hannus van der Bæche borgharæ ther samma stadz kerlika meth warom herra/ ♦ Thet skal allom mannom witerlikit wara/ at wi næær/ oc ouir warom/ oc aa hørdhum/ thet Herman Enbeke Syrenbergx swen i Lybekæ kendes sik hawa anamat oc til fullo nøghio opp burit æfter sinom eghnom wilia af welbornom manne Iøsse Finczsson foghode i Dalum/ allan then koper/ oc iærn som thesse tw brewin wt wisa som thetta waart breff er ginom hengt/ swa som er først/ siex skippund koper/ oc siwtighi skippund koper/ oc twa lester iern oc thiughu lester iern y ene summo som thet førsta brewet wtwiser/ y the andro summone/ hundretha lester iern/ oc fem lester iern som thet andra breuet wtwiser/ om huilkin koper/ oc iern/ høgborna førstinna waar nadugha frw drøtning Margareta/ inwiiste Henrik Kølner oc Hannus Øuerkamp til fornempda Iøssæ Finczsson/ oc thenne forenempde Herman Enbeke loot sik oppa thera wegna i alle mato wel nøghia/ oc thakkathe waræ førscrifnæ nadughæ frw drøtning Margareta/ oc Iøssæ Finczsson oppa henne wegna fore godha beredhning/ ♦ Til thes mere wisso/ oc høghre bewiisning tha hengiom wi war incigle witerlika fore thetta breff/ ♦ Datum Stocholmis anno domini millesimo quadringentesimo sexto/ feria sexta infra octauam omnium sanctorum in testimonium premissorum.

Oversættelse

Vi Erik Jakobsen, husfoged på borgen Stockholm, Hans Sodde og Eberhard Greverod, rådmænd i Stockholm, Lydeke Hulthus og Hans van der Bæke, borgere sammesteds, hilser alle, som hører eller ser dette brev, kærligt med Vor Herre. Det skal være vitterligt for alle mænd, at vi var til stede og overværede og hørte, at Herman Enbek, Syrenbergs svend i Lübeck, erkender at have modtaget og op til fuld tilfredshed oppebåret efter sin egen vilje alt det kobber og jern, som disse to breve, der er vedhængt dette vort brev, udviser, af den velbyrdige mand Jöns Finsson, foged i Dalarne, hvilket først er 76 skippund kobber og 22 læster jern i een sum, som det første brev udviser; i den anden sum 105 læster jern, som det andet brev udviser, om hvilket kobber og jern den højbårne fyrstinde vor nådige fru dronning Margrete henviste Henrik Kelner og Hans Overkamp til fornævnte Jöns Finsson, og denne fornævnte Herman Enbek lod sig på deres vegne på alle måde stille vel tilfreds og takkede vor fornævnte nådige fru dronning Margrete og Jöns Finsson på hendes vegne for god betaling. Til yderligere sikkerhed og stærkere bevis hænger vi vitterligt vore segl under dette brev. Givet i Stockholm i det Herrens år 1406 fredagen inden ottendedagen efter allehelgensdag til vidnesbyrd om det fornævnte.