1406. 19. november. Lund


Fru Elisabeth, Hr. Albert Andersens enke, beder hr. Jon Lille om at overgive det pantebrev, han har fået af hende, til dronning Margrete, der vil indløse brevet og udbetale ham pengene.

Tekst efter Aa:

Tekst

Iæk Elsebe her Albricht Anderssøns æfterleue helsær ether her Ion Lylle kærleghe met gudh ♦ Ok bether iak ether at i genist antworde høyghborne førstinne myn nadhighe frue drotning Margretæ thet opnæ breff som i haue aff mik til pant for thy at hwn scal giue ether the penninge som thet star ether foræ/ ♦ Oc meth thet hauer hwn lænt mik swo meghit at thet er tw hundrethe Lybische mark ofuer alt/ ♦ Ok ther fore scal forde myn frue behalde thettæ forscrefne breff til thes hwn faar thisse forscrefne tw hundrethe Lubische marc oc the andre pennynge som brefuit meer pa luder æn tw hundrethe Lubische marc at hwn mane mik oc mine arfwinge thøm in thil gothæ/ thet raskeste hun kan oc gører som forescrefuit star forthy at forde myn nadhighe frue oc iæk ære swo ens wordne i alle made som forescrefuit staar ♦ Ok til mere bewaring oc wissen vm alle thisse forscrefne stycke at thet myn fulkomeleghe gothwilghe er i alle made som fore er sacht tha hauer iæk forde Elsebe myt incigle thrycht pa ryggen for thettæ breff oc til witnesbyrdh wælborne mens swo som er her Iens Dues her Magnus Munkx oc hær Hannes van Podbusches incigle ♦ Datum Lundis anno domini mcdsexto feria sexta proxima ante festum beati Clementis pape et martiris gloriosi.

Oversættelse

Jeg Elisabeth, hr. Albert Andersens enke, hilser Jer hr. Jon Lille kærligt med Gud. Jeg beder Jer, at I straks overgiver til den højbårne fyrstinde, min nådige frue, dronning Margrete, det åbne brev, som I har fået som pant af mig, for at hun kan give jer de penge, som det står Jer for. Og dermed har hun lånt mig, så at det ialt er 200 lybske mark. Derfor skal min fornævnte frue beholde dette foran skrevne brev, indtil hun får disse foran skrevne 200 lybske mark, dem skal hun holde mig og mine arvinger til gode, så hurtigt hun kan det og gøre, sådan som foran er skrevet, eftersom min fornævnte nådige frue og jeg er således blevet enige i alle henseender, som foran står skrevet. Til opfyldelse af og større sikkerhed for alle disse foran skrevne artikler, og at det, som før er sagt, i alle henseender fuldstændigt er med min gode vilje, har jeg fornævnte Elisabeth trykt mit segl på bagsiden af dette brev og til vidnesbyrd de velbyrdige mænd, hr. Jens Dues, hr. Mogens Munks og hr. Hans Podebusks segl. Givet i Lund i det Herrens år 1406 fredag før den hellige pave og glorværdige martyr Clemens dag.