1406. 25. november.


Rådmændene i Danzig sender rådmændene i Thorn dronning Margretes brev af 1406 6. november og en kopi vedlagt dette samt meddeler, at hr. Nicolaus Nebrauw, hvis gods kræves beslaglagt, nu vistnok er præst i Königsberg.

Tekst efter A:

Tekst

Ersamen libin besundern frunde/ ♦ Wir habin in gebunge dises brifis vrouwen Margareten konyng Woldemars tochter tzu Dennemarken brieff mit eyner ingeslossenen copie entfangen [1] die welche wir uch senden hir inne[2] vorslossen/ ♦ Ouch habe wir euwern brieff van wegin Peter Meisener Iungehannus/ vnde Clara von Calden/ an vns gesandt entfangen vnde wol vornomen/ dar inne ir begernde syt hern Niclaus Nebrauw/ die besatzunge/ vnde dirforderunge von Peter Iungehannus vnde Claren vff des selbigen hern Niclaus gutere mit uch gethan tzu vorkundigen etcetera/ ♦ Des willet wissen das wir noch deme selbigen hern Niclaus gesandt vnde en suchen habin losen me dennn eyns/ sunder nů in das letzte sie wir von eyme priestere der mit im/ al hy tzu sente Gertruten hot gestanden vnderrichtet das her nicht[3] hy ist sunder tzu Konyngesbergh prediger sy ♦ Siit got beuolen ♦ Gescreuen am tage sunte Katherinen mccccvi vnder vnsem secrete ♦ Ouch libin frunde bitte wir vns so ir irst mogit eyn entwerte vorschribin ap vrouwe Margareta Gosswiin Herderwiikes weduwe her wolle komen/ ire gutere mit rechte vrigende adir nicht also alse wir uch ouch letzt in vnsen brife bothen

Radmanne Dantzik

1. entfangen ] en tilføjet over linjen A. 2. inne] in tilføjet over linjen A. 3. nicht] herefter overstreget lenger A.

Oversættelse

Ærede kære særlige venner. Vi har ved overdragelsen af dette brev modtaget brev fra fru Margrete kong Valdemars datter af Danmark med en indlagt kopi, som vi sender Eder lagt indeni her. Vi har også modtaget og visselig forstået Eders brev sendt til os på vegne af Peter Meisener Junghans og Klara v. Kalden, hvori I begærer at forkynde for hr. Nicolaus Nebrauw de retslige bestemmelser og kravene fra Peter Junghans og Klara på samme hr. Nicolaus' gods, som der er indgået aftale om med Eder etc. Derfor skal I vide, at vi har sendt bud efter den samme hr. Nicolaus og har ladet ham søge mere end en gang, men nu på det sidste er vi af en præst, der har været her med ham her i sankt Gertrud kirke, blevet underrettet om, at han ikke er præst her, men i Königsberg. Vær befalet Gud i vold. Skrevet på sankt Katerinas dag 1406 under vort sekret. Endvidere kære venner udbeder vi os et svar skrevet så hurtigt I kan, om fru Margrete Goswin Herderwiks enke vil komme hertil for at udfri sine godser med rette eller ej, som vi også bad Eder om i vores sidste brev. Rådmændene i Danzig.