1406. 27. november.


Anders Jensen af Forsinge, væbner, erkender for sin og sin hustrus levetid at have lejet Roskilde sankt Agnete klosters gods i Lyngby.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Andreas Iohannis armiger de Forsingæ salutem in domino sempiternam ♦ Notum facio uniuersis presentibus et futuris me a claustro sancte Agnetis Roskildis omnia bona dicto claustro pertinencia sita in Lyungby Flakebe<r>gsheret [1] in parrochia[2] Eggesløwæ cum omnibus suis adiacenciis nullis demptis ad dies meos et ad dies dilecte uxoris mee Elene quam pronunc habeo conductiue recepisse tali condicione quod dicto claustro omni anno pro pensione dictorum bonorum sex pund annone uidelicet iii pund ordei et iii pund siliginis cum uno solido grossorum Roskildis infra festum sancti Nicolai soluere non omittam hoc eciam adiecto quod dicta bona post mortem meam et mortem dicte uxoris mee in usum claustri nominati cum edificiis et inquilinis libere absque contradictione rediant[3] quorumcumque ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis honorabilium uirorum uidelicet domini Iohannis Andree canonici Roskildensis et domini Iohannis Gerechini perpetui uicarii ibidem |presentibus est appensum[4] . ♦ Datum anno domini mcdvi sabbato proximo ante festum sancti Andree apostoli.

1. Flakebe<r>gsheret ] Flakebe sgheret A. 2. parrochia] = parochia . 3. rediant] = redeant . 4. presentibus est appensum] tilf. under l. A .

Oversættelse

Anders Jensen væbner af Forsinge til alle, der ser dette brev, hilsen evindeligt med Gud. Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og tilkommende, at jeg for min og min elskede nuværende hustru Elenes levetid af sankt Agnete kloster i Roskilde har lejet alt gods tilhørende nævnte kloster beliggende i Lyngby, Flakkebjerg herred, Eggeslevmagle sogn, med alle dets tilliggender, intet undtaget, på den betingelse, at jeg ikke undlader hvert år at betale nævnte kloster som afgift af nævnte gods 6 pund korn, nemlig 3 pund byg og 3 pund rug samt en skilling grot i Roskilde inden sankt Nikolais dag med den tilføjelse, at nævnte gods efter min og min nævnte hustrus død uden modsigelse fra hvem som helst frit skal vende tilbage til nævnte klosters brug med bygninger og gårdsæder. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de hæderlige mænd, nemlig hr. Jens Andersen, kannik i Roskilde, og hr. Jens Gerekesen, evig vikar sammesteds, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1406 sidste lørdag før apostlen sankt Andreas' dag.