1406. 30. november.


Magnus von Alen, ridder, kvitterer Lars Mortensen Skriver for trofast tjeneste.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Magnus fan Alen miles salutem in domino. ♦ Notum facio uniuersis presentibus et futuris quod Laurencius Martenssun. dictus Scriuere presencium exhibitor a primo die quo ipsum in meum collegi seruicium usque in hunc diem michi fideliter in omnibus seruiuerat et de omnibus et singulis quibuscumque censentur nominibus siue in aduocaciis siue extra aduocacias meo nomine per ipsum perceptis et erogatis et specialiter de prouinciis Ingelstathehæret Jerlestathehæret et Glatsax ac de singulis bonis ibi adiacentibus nullis penitus exceptis/ plenum uerum et legittimum fecerat compotum sufficientemque similiter et perfectam reddiderat racionem ♦ Quapropter experta sinceritate fidelitatis eiusdem Laurencii Martenssun/ ipsius indempnitati merito uolentes precauere predictum Laurencium et heredes suos ab impeticione mea et heredum meorum ac omnium aliorum quittos liberos et penitus excusatos dimitto per presentes ad computacionis onus in premissis in posterum nullatenus reuocandos ♦ In cuius rei et quittacionis testimonium sigillum meum presentibus est appensum ♦ Datum sub sigillo meo anno domini mo quadringentesimo sexto ipso die beati Andree apostoli\

Oversættelse

Magnus von Alen, ridder, til alle, som ser dette brev, hilsen i Herren. Jeg bekendtgør for alle nulevende og fremtidige, at Lars Mortensen kalder Skriver, nærværende brevviser, fra den første dag han indtrådte i tjeneste ved min funktionærstab og indtil denne dag trofast har tjent mig i alt, og at han af alt og ethvert af det, med hvilket navn det end nævnes, som han enten i eller uden for mine fogedembeder selv i mit navn har oppebåret og udbetalt og i særdeleshed hvad han har modtaget af herrederne Ingelstad herred og Järrestad herred og Gladsaxe og af de enkelte ejendomme, som ligger dertil, uden nogen som helst undtagelse, har gjort fuldt, sandt og lovligt rede og ligeledes har aflagt tilfredsstillende og fuldstændigt regnskab, hvorfor jeg efter at have erfaret samme Lars Mortensens oprigtige troskab og i ønsket om i forvejen at holde førnævnte Lars Mortensen og hans arvinger skadesløs efter fortjeneste for påkrav fra mig og mine arvinger og alle andre erklærer dem kvit, fri og fuldstændigt fritaget for nogensinde i fremtiden at skulle kunne kaldes til byrdefuld regnskabsaflæggelse og vedrørende forudgående. Til vidnesbyrd om denne kvittering er mit segl hængt under dette brev. Givet under mit segl i det Herrens år 1406 på selve den hellige apostel Andreas' dag.