1406. 30. november.


Kristian Holck, væbner, skøder sit gods i Tolk til hellig trefoldighedsgildet i Slesvig.

Tekst efter A:

Tekst

Witlik sy alle den ghennen de dessen breff seen vnde lesen høren. dat ik Kersten Holk knape bekenne vnde betughe openbare. dat ik mit rade vnde vulbort myner rechten eruen. hebbe vorkoft to rechten erue kope. vnde vorschotet vppe deme menen dingge to Struxstorp myn ghood beleghen in deme dorpe to Thollik[1] also als it beleghen is in syner schede. nichtes vt ghenomen. dar vppe wont hadde. Peter Clawesson. dat alle jaar to jarliker rente schulden vnde gheuen mach veer artich korns. den erbarn wisen beschedenen heren . prestereen broderen in deme laghe. der hilleghen drevaldicheyt to Sleswich[2] . dat gheheten is vnde nompt. der vicarien ghilde. vnde eren nakomelingge[3] . vor vifteyne lubeske mark penninghe. dat se my ghenstliken. vnde to danke wol beret hebben. den ersten penningh myt deme lesten. vnde vorbinde my vnde mynen rechten eruen dar to dat ik den vorscreuenen ghildebrøghildebrødere[4] . dat vorbenomet ghood vntfryen scal van allerleye ansprake de dar mit rechte vp spreken moghen. dit loue ik Kersten vorbenomet vnde mit my vnde vor my. so louet Erik Holk vnde Hans Tramme knapen. mit ener sameden hant in ghoden truwen stede vnde vaste to holdende. To ener bewisingge vnde grøter vorwaringge alle desser vorscreuen stukke. so hebbe ik Kersten myn ingeseghel. mit den ingeseghelen myner medelouers. ghehengget laten an dessen breff. de gheuen is na ghodes bord. dusent verhundert dar na in dem sosten iaren. in deme daghe sunte Andreas des hilleghen apostels/

1. deme menen dingge to Struxstorp myn ghood beleghen in deme dorpe to Thollik] understreget A. 2. heren . prestereen broderen in deme laghe. der hilleghen drevaldicheyt to Sleswich] understr. A. 3. eren nakomelingge] understr. A. 4. ghildebrødere] understr. A. .

Oversættelse

Det skal være vitterligt for alle dem, der ser dette brev og hører det læse, at jeg, Kristian Holk, væbner, åbenbart erkender og bevidner, at jeg efter råd og samtykke fra mine rette arvinger har solgt til et retmæssigt arvekøb og på det almene ting i Strukstrup har tilskødet min ejendom, beliggende i landbyen Tolk, som den er beliggende inden for sine skel, intet undtaget, hvorpå Peder Klausen havde boet, og som hver år er skyldig og giver som årlig afgift fire ortig korn til de ærede vise kloge herrer, præster, brødre i det hellige trefoldigheds lav i Slesvig, som hedder og kaldes vikariegildet, og deres efterkommere for 15 lybske mark penge, som de har udredet helt og til min fulde tilfredshed, den første penning med den sidste. Og jeg forpligter mig og mine retmæssige arvinger til for de førnævnte gildebrødre at befri det førnævnte gods fra alle slags krav, som med rette kan rejses derpå. Det lover jeg førnævnte Kristian og med mig og for mig så lover Erik Holck og Hans Tramme væbnere med en samlet hånd i god troskab at holde det stadigt og fast. Til vidnesbyrd og stor sikkerhed for alle disse førnævnte stykker har jeg Kristian ladet mit segl hænge sammen med mine medloveres segl på dette brev, som er givet efter Guds fødsel 1400 år derefter i det 6 år på den hellige apostel Andreas dag.