1406. 8. december. Sølvesborg


Kong Erik 7. af Pommern meddeler alle gejstlige og verdslige myndigheder, at han har taget den blinde præst Johan Sartor von Plauen fra Schwerin stift, der ønsker at samle almisser i hans riger, under sin beskyttelse og anmoder om, at han uhindret kan udøve sin virksomhed.

Tekst efter Aa:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranie archiepiscopis episcopis abbatibus prioribus decanis prepositis archidiaconis et ceteris officiis ac aliis personis ecclesiasticis in quacumque dignitate uel officio constitutis necnon capitaneis balliuis et aliis fidelibus suis ad quos presentes litere peruenerint salutem ♦ Supplicauit nobis Iohannes Sartoris de Plawe clericus Zwerinensis diocesis harum lator ut cum lumine oculorum suorum casualiter est orbatus ad regna nostra Dacie Swecie etcetera causa mendicacionis elemosinarum est ingressus non habens unde uiuat nisi a Christi fidelibus et domino deuotis pie subueniatur eidem metuatque sibi dampnum de corpore suo ac iacturam de bonis et rebus suis in peticione et collecione elemonsinarum ex causa predicta posse de facili euenire securitati sue in hac parte graciose prospicere dignaremur ♦ Nos huiusmodi euentui et paupertati ipsius Iohannis pie compacientes in hac parte et ut ipse elemosinas huiusmodi securius et quiecius petere et collegere ualeat quo nostra fuerit proteccione munitus supplicacioni predicte annuentes suscipimus per presentes ipsum Iohannem ad quascumque partes regnorum nostrorum predictorum diuertendo elemosinas huiusmodi petendo et colligendo ac secum deferendo necnon res et bona sua quecumque in proteccionem et defensionem nostras speciales et ideo uos prelatos et alias personas ecclesiasticas requirimus et rogamus quatenus cum idem Iohannes ad loca uestra pro elemosinis ex causa predicta petendis et colligendis accesserit ipsum in ecclesiis uestris benigne recipientes elemosinas huiusmodi petere et colligere ac secum libere deferre permittatis uobisque capitaneis balliuis et aliis fidelibus nostris precipimus et mandamus quatenus ipsum Iohannem ad quascumque partes regnorum nostrorum ut predictum est se diuertendo elemosinas huiusmodi petendo et colligendo et secum deferendo necnon res et bona sua quecumque protegatis et defendatis non inferentes ei seu quantum in uobis est ab aliis inferri permittentes iniuriam molestiam dampnum uiolenciam impedimentum aliquod seu grauamen prout graciam nostram diligere uolueritis inoffensam presentibus ad unum annum simpliciter duraturis ♦ In cuius rei testimonium secretum nostrum presentibus est appensum ♦ Datum in castro nostro Siluensborg anno domini millesimo quadringentesimo sexto mensis decembris die viii.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde rigerne Danmark, Sverige, Norge, de venders og goters konge og hertug af Pommern, til ærkebiskopper, biskopper, abbeder, priorer, dekaner, provster, ærkedegne og øvrige officialer og andre gejstlige personer af en hvilken som helst rang eller embede samt høvedsmænd fogeder og hans andre trofaste, til hvem dette brev når, hilsen. Johan Sartor von Plauen, gejstlig i Schwerin stift, nærværende brevviser, har bønfaldet os om, at vi, da han ved et ulykkestilfælde er blevet berøvet synet på sine øjne og har begivet sig til vore riger Danmark, Sverige o.s.v. for at tigge almisser, idet han ikke har noget at leve af, medmindre de troende kristne og Gud hengivne fromt kommer samme til hjælp, og han frygter, at der let kunne ske ham tab på hans legeme og modgang for hans gods og ejendele under hans anmodning om og indsamling af almisser af fornævnte grund, nådigt ville værdiges at drage omsorg for hans sikkerhed i denne henseende. Da vi fromt har medynk med denne skæbne og denne Johans fattigdom i denne henseende, og da vi, for at denne sikrere og roligere kan anmode om og indsamle disse almisser, når han bliver værnet af vor beskyttelse, imødekommer fornævnte bøn, tager vi med dette brev denne Johan under vor særlige beskyttelse og værn samt alt hans gods og ejendele, for at han kan drage til alle dele af vore fornævnte riger, anmode om og indsamle disse almisser og bringe dem med sig, og af den grund opfordrer og beder vi Eder, prælater og andre gejstlige personer, om, at når samme Johan kommer til Eders steder for at anmode om og indsamle almisser af fornævnte grund, skal I velvilligt modtage denne i Eders kirker og tillade ham at anmode om og indsamle disse almisser og bringe dem frit med sig, og vi pålægger Eder, høvedsmænd, fogeder og vore andre trofaste, som vor befaling, at I beskytter og værner denne Johan, der begiver sig til alle dele af vore riger som fornævnt, anmoder om og indsamler disse almisser og bringer dem med sig, samt alle hans ejendele og alt hans gods, idet I ikke påfører ham eller - så vidt det står til Eder - tillader, at der påføres ham uret, fortrædigelse, tab, vold, nogen hindring eller tynge af andre, såfremt I ønsker at bevare vor nåde ubeskåret, idet dette brev blot skal vare i indtil eet år. Til vidnesbyrd herom er vort sekret hængt under dette brev. Givet på vor borg Sølvesborg i det Herrens år 1406 den 8. december.