1406. 15. december. Sølvesborg


Ture Bengtsson, ridder, erklærer, at kong Erik 7. af Pommern har forlenet ham for livstid med Faxeholm borg i Hälsingland samt Hogdal sogn, og kvitterer kongen for al gæld og skyld. - Og til yderligere sikkerhed for alle disse fornævnte stykker da har jeg med vilje og vidende hængt mit segl under dette brev og til vidnesbyrd min broder hr. Sten Bengtssons, hr. Jens Dues og hr. Mogens Munks segl. Givet i Sølvesborg i det Herrens år 1406 onsdag i tamperdagene før Herrens fødselsdag.

Tekst efter nil

Tekst

Ture Bengtsson, ridder, erklærer, at kong Erik 7. af Pommern har forlenet ham for livstid med Faxeholm borg i Helsingland samt Hogdal sogn, og kvitterer kongen for al gæld og skyld. - Ok til mere bewaring allæ thisse forscrifnæ styckes tha hafwer iac myt incigle meth wilyæ oc witscap hengt for thettæ breff. ok til witnsbyrdh myn brodhers her Steen Beyntsøns her Iens Duwæs oc her Magnus Munkx incigle ♦ Datum Syluesborgh anno domini millesimo cdo sexto quarta feria quatuor temporum ante festum natiuitatis domini.

Oversættelse

Ture Bengtsson, ridder, erklærer, at kong Erik 7. af Pommern har forlenet ham for livstid med Faxeholm borg i Hälsingland samt Hogdal sogn, og kvitterer kongen for al gæld og skyld. - Og til yderligere sikkerhed for alle disse fornævnte stykker da har jeg med vilje og vidende hængt mit segl under dette brev og til vidnesbyrd min broder hr. Sten Bengtssons, hr. Jens Dues og hr. Mogens Munks segl. Givet i Sølvesborg i det Herrens år 1406 onsdag i tamperdagene før Herrens fødselsdag.