1406. 22. december. S. Pietro i Rom


Pave Gregor 12. bemyndiger biskop Jens af Slesvig, det apostoliske kammers kollektor i Danmark, til at benytte de breve og fuldmagter, han har fået af pave Innocens 7.

Tekst efter Aa:

Tekst

Gregorius (episcopus seruus seruorum dei)[1] uenerabili fratri Iohanni episcopo Sleswicensi in regno Datie fructuum et prouentuum camere apostolice debitorum collectori salutem (et apostolicam benedictionem)[2] ♦ Cum felicis recordacionis Innocencius papa VII predecessor noster immediatus de tue fidelitatis et circumspectionis industria plenam[3] fiduciam habens te in dicto regno reddituum et prouentuum camere apostolice debitorum usque ad suum beneplacitum constituerit collectorem nos uolentes quod huiusmodi officium fauorabilius prosequi possis et efficacius ad utilitatem ipsius camere exequaris fraternitati tue ut huiusmodi officio et omnibus ac singulis litteris et facultatibus per dictum predecessorem nostrum aut gentes prefate camere tibi in officio predicto directis super quibuscumque negotiis utilitatem ipsius officii uel camere prelibate concernentibus tam ceptis quam non ceptis uti/ et contenta in eis usque ad nostrum beneplacitum exequi ualeas plenam concedimus tenore presentium facultatem ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum undecimo kalendas ianuarii pontificatus nostri anno primo\

1. Gregorius (episcopus seruus seruorum dei)] Gregorius etcetera Aa. 2. salutem (et apostolicam benedictionem)] salutem etcetera Aa. 3. plenam] herefter overstreget licentiam Aa.

Oversættelse

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder Jens, biskop af Slesvig, indsamler af frugter og indkomster, der skyldes det apostoliske kammer i riget Danmark, hilsen og apostolisk velsignelse. Da vor umiddelbare forgænger pave Innocens 7. - salig ihukommelse -, der nærede fuld tillid til Din trofaste og omsigtsfulde flid, har indsat Dig som indsamler i nævnte rige af indtægter og indkomster, der skyldes det apostoliske kammer, efter sit forgodtbefindende, og da vi ønsker, at Du mere gunstigt kan omfatte dette embede og virkningsfuldt udøve det til dette kammers gavn, tilstår vi Dig, broder, med dette brevs ordlyd fuld adgang til at Du kan bruge dette embede og alle breve og bemyndigelser, der er rettet til Dig i fornævnte embede af vor nævnte forgænger eller fornævnte kammers folk angående alle sager, der angår dette embedes eller fornævnte kammers tarv, såvel påbegyndte som ikke påbegyndte, og det, der er indeholdt i dem, efter vort forgodtbefindende. Givet ved S. Pietro i Rom den 22. december i vort pontifikats første år.