1406. Københavns byting


Olde Niels (Pedersen) og hans hustru Kristine Ebbesdatter skænker hospitalet i København en gård i Herlev i Gladsakse sogn.

Tekst efter reg

Oversættelse

Anno 1406 Hafver en adelsmand, Olde Niels af vaaben med hans frue frue Kirsten Ebbisdaatter gifvet til hospitalet en bondegaard i Herløf i Gladsaxe sogn i Smørrum herridt, derpaa er gaet skiøde, til Kiøbenhafns byeting 1406. der hr. Christen Torckilsøn var prior.

År 1406 har en adelsmand, væbneren Olde Niels, sammen med sin hustru Kristine Ebbesdatter skænket hospitalet en bondegård i Herlev i Gladsakse sogn i Smørum herred; derom er der udstedt skøde på Københavns byting 1406 på den tid, da hr. Kristian Torkilsen var prior.