1406.


Tingsvidne om, at to gårde i Hundshoved og to gårde i Nortvig har været i Peder Munks værge i 40 år.

Tekst efter reg

Tekst

Thingswindtne att tho gaarde i Hundtzhoffuitt och tho gaarde i Nordtwig i Snee sogen som en kaldis Brunck gaff klage paa haffde weritt i her Peder Munckis were i 40 aar och at hand thennom retteligen kiøptt haffde. ♦ 1406.

Oversættelse

Tingsvidne om, at to gårde i Hundshoved og to gårde i Nortvig i Snede sogn, som en, der kaldes Brunke, gav klage på, havde været i hr. Peder Munks værge i 40 år, at han retmæssigt havde købt dem. 1406.