1406.


Tingsvidne af Ginding herredsting om, at Jens Vognsen har erklæret sig angående gods i Hasselholt i Sahl sogn, der tidligere har tilhørt Niels Maltesen.

Tekst efter reg

Tekst

Tekst efter Aa: Nicolaus Kamp, Hinricus Hommelsolet, sacerdotes, Henricus Friis, Hedhe Nicolai, Andreas Stangenbærg, Iuarus Stabbel, Mathias Thøriæsen testantur[1] anno 1406 in placito Geding herret ostensorem presentium Iohannem Vagenszen per plenum et sufficiens testimonium placitale octo uirorum deputatorum super bona in Haselholt i Salæ soghn i Gedingherret som fore har hørt Nicolaus Moldsen till etcetera.

1. testantur] testantantur Aa.

Oversættelse

Niels Kamp, Henrik Hummelvelt, præster, Henrik Friis, Hede Nielsen, Anders Stangeberg, Ivar Stabel, Mads Tyrgersen bevidner i året 1406 på Ginding herredsting, at nærværende brevviser Jens Vognsen gennem fuldt og fyldestgørende tingsvidnesbyrd af otte hidtil udpegede mænd (har ført vidnesbyrd)[A] angående det gods i Hasselholt i Sahl sogn i Ginding herred, som før har tilhørt Niels Maltesen o.s.v.

A. dette el. lignende udtryk er ikke medtaget i udtoget.