1406.


Jens Leghel skøder sit gods på Forlev mark til Øm kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Ion Lecklis latins skøde breff till Emcloster paa den eyendomb, hand haffuer paa Forløff marck som hand kiøffte aff Suen Bunde. ♦ Daterit mcdvi.

Oversættelse

Jens Leghels latinske skødebrev til Øm kloster på den ejendom, han har på Forlev mark, som han havde købt af Svend Bonde. Givet 1406.