1406 eller 1409.


Endnu et skødebrev, udstedt af Tønnes Vesteni.

Tekst efter reg

Tekst

Noch ett anditt schiøde breff, som Tønnes Vestenii haffuer vdtgiffuitt vnder samme datum 1406.

Oversættelse

Endnu et skødebrev, som Tønnes Vesteni har udstedt med samme datering, 1406.