1406.


Hr. Jakob Kalf skøder alt sit gods i Levring til biskop Lave i Viborg.

Tekst efter reg

Tekst

Item eth gamell rigenns breff screffuit paa perckmit ludindis at her Iacob Kaall haffuer skøt biscop Laue i Viberg alle hanss gotz y Løffuering. ♦ Anni domini obscurati etcetera.

Her Iacob Kalff haffuer skiøt bischop Lage i Wiborg altt sitt gott i Løffuering. ♦ Anno mcdvi.

Oversættelse

Et gammelt rigens brev, skrevet på pergament, og som lyder, at hr. Jakob Kalf har skødet biskop Lave i Viborg alt sit gods i Levring. I det Herrens år ...

Hr. Jakob Kalf har skødet biskop Lave alt sit gods i Levring. År 1406.