1406.


Fru Inger Jensdatters gavebrev på gods i Hassing og Ulsted.

Tekst efter reg

Tekst

Fro Inger Iensdatthers, Michell Krabbis, gaffue breff paa ii gaarde i Wester Haszeenn, i wdi Øster Haszen, iiii wdi Wllstad, och saa mogit hun och hindhis søn Nills Krabbe haffuer i Kierherritt. ♦ 1406.

Oversættelse

Fru Inger Jensdatters, Mikkel Krabbes, gavebrev på to gårde i Vester Hassing, en i Øster Hassing, fire i Ulsted og så desuden noget gods, hun og hendes søn Niels Krabbe har i Kær herred. 1406.