1406.


Merete Andersdatter skøder alt sit gods i Kyse til dronning Margrete.

Tekst efter reg

Tekst

Merrette Andersdatters skiøde thill dronning Margrete paa ald hendis rettighed och goedz i Kiuffse. ♦ 1406.

Oversættelse

Merete Andersdatters skøde til dronning Margrete på al sin rettighed og gods i Kyse. 1406.