1406.


Magister Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, skøder en gård i Køge til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

M[1] Peder Lycke, erchedegen i Roskilde, hans breff, att hand skiøder bisp Peder en gaard vdi Kiøge, som hand tilforn har kiøbt. ♦ 1406. Latine.

1. M] = Mester el. Magister .

Oversættelse

Magister Peder Lykke, ærkedegn i Roskildes brev, at han skøder biskop Peder en gård i Køge, som han tidligere har købt 1406. På latin.