1406.


Bytingsvidne, at Præstø præstegård blev skødet til biskop Jens af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Ett skiødebreff aff Prestøe bything om forschreffne prestegaard[1] prestegaard i Prestøe, som wor sold bischop Jens i Roskilde. ♦ Datum 1406.

1. forschreffne prestegaard] henviser til den foranstående registratur af 1420.

Oversættelse

Præstø bytings skødebrev angående fornævnte præstegård i Præstø, som var solgt til biskop Jens i Roskilde. Givet 1406.