1406.


Edel Jespersdatter, pantsætter 1/3 af sit gods i Krøjerup til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Edell Iesper datthers breff paa thredie parten aff sitt godtz i Krubberup i Mierløsze herritt, pantsett bisp Peder vdi Roskilde for xxx marck sølff. ♦ Anno 1406. Latine.

Oversættelse

Edel Jesperdatters brev på trediedelen af hendes gods i Krøjerup i Merløse herred, som hun har pantsat til biskop Peder i Roskilde for 30 mark sølv. År 1406. På latin.