1406.


Sakse Grubbe skøder alt sit gods i Boeslunde, Englerup og Sønderup til Antvorskov kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Saxo Grubbe schiødte aldt hans guodtz liggendis vdi Slawelsze herridt som war tho øde gaarde vdi Borslundt och ald hanns rettighedt vdi Englorp och Synnderop thill Anndtuorschouff closter. ♦ 1406.

Oversættelse

Sakse Grubbe skødede alt sit gods i Slagelse herred, som var to øde gårde i Boeslunde og al sin rettighed i Englerup og Sønderup, til Antvorskov kloster. 1406.