1406.


Oluf Pedersen skøder en gård i Drøsselbjerg til Antvorskov kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Oluff Pederszønns schiøde paa enn gaardt i Dryszlebergh vdi Løffue herrit hand gaff thill Andtuorschouff closter. ♦ 1406.

Oversættelse

Oluf Pedersens skøde på en gård i Drøsselbjerg i Løve herred, han gav til Antvorskov kloster. 1406.