1406. Ulkestrup


Johanne, enke efter Henrik Jensen, ridder, af Kragerup oplader den ret, de har i Sibberup og Ulkestrup til Antvorskov kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Iohanne Hendrick Iensis ridders effterleffuersche thill Kragerop oplader till closterit ald denn rettighedt som de her till haffd haffuer i Siuerop och Øckildstrop i Mierløsze herrit. ♦ 1406.

Oversættelse

Johanne, enke efter Henrik Jensen, ridder, af Kragerup, oplader al den rettighed til klostret, som de hidtil har haft i Sibberup og Ulkestrup i Merløse herred. 1406.